แซทธูเรต

300฿

สารประเภทคาร์โบโฮเดรตมีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเรียกว่าสารอุ้มน้ำโดยดูดน้ำได้200-400เท่าใช้กับการปลูกไม้กระถางหรือถุงเพาะชำใช้กับการปลูกไม้ผลทุกชนิดทั้งต้นที่ปลูกไปแล้วและต้นที่ปลูกใหม่ใช้กับไม้กระถางหรือถุงเพาะชำโดยผสมดินปลูกหรือผสมใช้ในการขยายพันธุ์พืชเช่นการปักชำการตอน

ขนาดบรรจุ1กิโลกรัม

แซทธูเรต(เกรดB)ใช้ในแปลงปลูกหญ้าให้ปรับพื้นที่ที่จะปลูกหญ้าให้เรียบร้อยนำแซทธูเรตเกรดBจำนวน1กก.ผสมภูไมท์ซัลเฟตผง20กก.คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วหว่านบนแปลงหญ้าให้ั่ทั่วแล้วจึงปลูกหญ้าตามปกติจะทำให้หญ้าเจริญเติบโตได้ดีไม่มีอาการขาดน้ำ

ขนาดบรรจุ1กิโลกรัม/ขวด@ราคา300บาท

Additional information
น้ำหนัก 1 kg