ไบโอฟิล์ม (Bio-Film)

120฿

ชีวภาพลดปัญหาพืชในหน้าร้อนเป็นสารสกัดธรรมชาติผ่านกรรมวิธีให้ได้สารคุณภาพที่สามารถเคลือบพื้นผิวเนื้อเยื่อบางๆ ลดการคายน้ำในพืช

รายละเอียด

ชีวภาพลดปัญหาพืชในหน้าร้อนเป็นสารสกัดธรรมชาติผ่านกรรมวิธีให้ได้สารคุณภาพที่สามารถเคลือบพื้นผิวเนื้อเยื่อบางๆ ลดการคายน้ำในพืช

คุณประโยชน์

-ลดการคายน้ำของพืชจากการระเหยทางใบ

-เป็นสารปรับสมดุลให้ระบบนิเวศน์ดินและน้ำ

-ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานโรคและแมลง

-ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับระบบราก ลำต้น ใบ ดอก และผล ช่วยเพิ่มอัตราการงอกและยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต

-ลดอัตราการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง

-ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตผิวสวยลูกโตได้น้าหนักให้ผลผลิตสม่าเสมอ

วิธีใช้

-ผสม 10-20 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นไม้ผล-พืชผักให้เปียกชุ่มโชกก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือก่อนการขนย้ายกล้า 30 นาที

-ผสม20ซี.ซี.ต่อน้ำ 10 ลิตรชุบเคลือบเมล็ดพันธุ์และเคลือบผลไม้ป้องกันแมลงและเชื้อราและยืดอายุผลผลิต

-ผสม 20-30 ซีซี.ต่อน้ำ 1 ลิตรแช่เมล็ดพันธุ์ 12-24 ชั่วโมงก่อนไปเพาะกล้าหรือแช่ 1-3 ชั่วโมงก่อนนาไปปักชาหรือขยายพันธุ์

-ผสม1ลิตรต่อน้ำ 400 ลิตรฉีดพ่นหน้ำดินให้ทั่วพื้นที่ 2 ไร่

-ในข้าวผสม 20-30 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน