โปติเกส (สารละลายโพแทสเซียมซิลิเกต)

200฿

– เป็นธาตุโพแทสเซียม (K2O) 8.0% (ช่วยในการสร้างแป้ง เนื้อของผลไม้ เพิ่มขนาดและรสชาติ ช่วยให้เมล็ดเต็ม ไม่ลีบ ส่งเสริมการเจริญของราก สะสมอาหารได้ดียิ่งขึ้น
– ซิลิคอน (SiO2) 20.0% (เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับต้นพืช ป้องกันเชื้อรา เพิ่มน้ำหนักให้ผลผลิต และเก็บรักษาได้นาน

ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร

รายละเอียด

โปติเกส ประกอบด้วย ธาตุโพแทสเซียม (K2O) 8% ช่วยในการสร้างแป้ง เนื้อ เพิ่มขนาดและรสชาติ ช่วยให้เมล็ดเต็ม ไม่ลีบ เสริมสร้างการเจริญของราก สะสมอาหารได้ดียิ่งขึ้น
ซิลิคอน (SiO2) 20% เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับต้นพืช ป้องกันเชื้อรา เพิ่มน้ำหนักให้ผลผลิตและเก็บรักษาได้นาน
อัตราการใช้

1. ใช้ป้องกันเชื้อรา ผสมโปติเกส 5-10 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันนำไปฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช ทั้งบนใบและใต้ใบให้เปียกชุ่มโชก ช่วงตอนเย็นแดดอ่อน ทุก 5-7 วัน
2. ป้องกันเชื้อโรคในดินและแร่ธาตุเป็นพิษเนื่องจากดินเป็นกรด โดยราดรดโปติเกส 20-40 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร รอบพื้นดินบริเวณรอบทรงพุ่ม จนกว่าพีเอชของดินจะปรับมาอยู่ที่ 5.8-6.5
3. ปรับความเป็นกรดของปุ๋ยน้ำและเพิ่มธาตุซิลิคอนให้แก่พืช ใช้ได้ในปุ๋ยน้ำฉีดพ่นทางใบ ปุ่ยน้ำจ่ายทางท่อ ปุ๋ยน้ำสารละลายธาตุอาหารพืชในระบบไฮโดรโพรนิกส์ NFT ใส่โปติเกสพอให้ส่วนผสมของปุ๋ยน้ำก่อนนำไปใช้งานมีพีเอชอยู่ในช่วง 5.5-6.5

คำแนะนำเพิ่มเติม

สารละลายโปติเกส ออกฤทธิ์เป็นด่าง ควรทดสอบหาความเข้มข้นที่เหมาะสมสำหรับพืชทุกชนิด

Additional information
น้ำหนัก 0.5 kg