แอดจั๊สท์ (ADJUSTS ตราทีจีเอ)

300฿

. ช่วยปรับ pH ของน้ำในถังผสมทำให้สารเคมีเกษตรออกฤทธิ์ดีขึ้น

. ช่วยตรวจวัดระดับ pH ที่เหมาะสมต่อการออกฤทธิ์ของสารเคมี จากสีของน้ำในถังผสม โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือตรวจวัด

. ช่วยให้สารเคมีเกษตรในถังผสมเข้ากัน

. ช่วยป้องกันและแก้ปัญหา การคีเลทกันของธาตุอาหารพืช

. ช่วยเพิ่มการแผ่กระจายสารเคมีเกษตรให้ครอบคลุมทั่วใบ กระจายตัวได้ดีขึ้น

. ช่วยเพิ่มการดูดซึมสารเคมีเกษตรให้เข้าส่ใบได้เร็วขึ้น

รายละเอียด

แอดจั๊สท์ คือ นวัตกรม สารเสริมประสิทธิภาพทางใบ แบบ AII in โดยออกแบบสูตรมาให้มีคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ให้กับสารเคมีเกษตรในด้านต่างๆ อาทิเช่น การแผกระจาก(spreading) การเปียก(wetting) การช่วยให้สารเข้ากัน(Compatible) อีก ทั้งยังนำเอาเทคโนโลยี “Acidie buffer lndicator” มาผสมผสานลงในผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยปรับสภาพน้ำในถังผสมยา จากสภาพด่างให้กลายเป็นกรดอ่อนๆ ซื่งเป็นสภาพที่สารเคมีออกฤธิ์ได้ดี อีกทั้งยังสามารถตรวจวัดระดับค่า pH ที่เหมาะสมได้จากสีของน้ำในถังผสมโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือตรวจวัด

โดยหลังจากเติม Function ลงไปในถังผสม สีของน้ำในถังผสจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ค่า pH ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

คุณประโยชน์

. ช่วยปรับ pH ของน้ำในถังผสมทำให้สารเคมีเกษตรออกฤทธิ์ดีขึ้น

. ช่วยตรวจวัดระดับ pH ที่เหมาะสมต่อการออกฤทธิ์ของสารเคมี จากสีของน้ำในถังผสม โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือตรวจวัด

. ช่วยให้สารเคมีเกษตรในถังผสมเข้ากัน

. ช่วยป้องกันและแก้ปัญหา การคีเลทกันของธาตุอาหารพืช

. ช่วยเพิ่มการแผ่กระจายสารเคมีเกษตรให้ครอบคลุมทั่วใบ กระจายตัวได้ดีขึ้น

. ช่วยเพิ่มการดูดซึมสารเคมีเกษตรให้เข้าส่ใบได้เร็วขึ้น

วิธี และ อัตราการใช้

ชนิดของน้ำ                            อัตราการใช้(ซีซี/น้ำ 20 ลิตร)                                          ค่า pH

น้ำอ่ก                                                  5-10                                                                     5-6

น้ำทั่วไป                                             10-20                                                                  5.5 – 6.5

น้ำกระด้าง                                          15-35                                                                   5.5 – 6.5

Additional information
น้ำหนัก1 kg