แมกนีเซียมพืช

100฿

ประโยชน์ที่สำคัญของแมกนีเซียมพืช

-ทำให้พืชใบเขียว พืชปรุงอาหารได้เต็มที่

-กระตุ้นการถ่ายทอดพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์แสง

-กระตุ้นการสร้างแป้งน้าตาลและไขมัน

-กระตุ้นการสร้างโปรตีน

-เสริมสร้างผนังเซลล์พืชให้แข็งแกร่ง

-ลดความเครียดจากสภาวะแปรปรวน

รายละเอียด

แมกนีเซียมพืชคือ ธาตุแมกนีเซียมในรูปของ แมกนีเซียมซัลเฟต ผลิตด้วยเทคนิคทันสมัยไม่เยิ้มหรือจับก้อนละลายน้ำได้ดีไม่มีกากตะกอนประกอบด้วยธาตุแมกนีเซียม ( Mg) 16 % เหมาะแก่การฉีดพ่นเข้าใบหรือให้ไปพร้อมกับระบบน้ำใช้แล้วทาให้ผลผลิตมีคุณภาพดีและ ผลผลิตเพิ่ม

ประโยชน์ที่สำคัญของแมกนีเซียมพืช

-ทำให้พืชใบเขียว พืชปรุงอาหารได้เต็มที่

-กระตุ้นการถ่ายทอดพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์แสง

-กระตุ้นการสร้างแป้งน้าตาลและไขมัน

-กระตุ้นการสร้างโปรตีน

-เสริมสร้างผนังเซลล์พืชให้แข็งแกร่ง

-ลดความเครียดจากสภาวะแปรปรวน

วิธีใช้ผสม

แมกนีเซียมพืช 20-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรคนให้ละลายเข้ากันฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชทั้งบนใบและใต้ใบให้เปียกชุ่มโชกระยะพืชแตกใบอ่อนช่วงติดผลอ่อนและช่วงสะสมอาหารเร่งใบให้แก่ก่อนการตัดแต่งช่วงร้อนเย็นแดดอ่อน 2-3 ครั้งห่างกัน 5-7 วันผสมกับปุ๋ยเคมีใช้แมกนีเซียมพืช อัตรา ½ กิโลกรัมผสมร่วมกับปุ๋ยเคมี 50 กิโลกรัม