ทีจีเอ แม็กซ์ (TGA MAX)

300฿

คุณประโยชน์ : ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงทำให้ใบพืชเขียวเข้ม ใบหนา ช่วยสังเคราะห์โปรตีน ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารต่างๆไปใช้ได้มากขึ้น ช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพืช ช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสในพืช เพิ่มการสร้างน้ำตาลและแป้ง ช่วยเพิ่มรสชาติสีสัน และความหวานให้แก่ผล และช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น

รายละเอียด

ทีจีเอ แม็กซ์ (TGA MAX) เป็นปุ๋ยเคมีชนิดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหาร ดังนี้

แมกนีเซียม (MgO)                                                                                                      24%

กำมะถัน (S)                                                                                                                  16%

คุณประโยชน์ : ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงทำให้ใบพืชเขียวเข้ม ใบหนา ช่วยสังเคราะห์โปรตีน ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารต่างๆไปใช้ได้มากขึ้น

ช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพืช ช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสในพืช เพิ่มการสร้างน้ำตาลและแป้ง ช่วยเพิ่มรสชาติสีสัน และความหวานให้แก่ผล และช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น

วิธีการใช้ : ควรพ่นเป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุกส่วนของพืชทุก 7-10 วัน

พืชที่แนะนำให้ใช้

ชนิดพืช                                                                                                                  อัตราใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร          

แตงต่าง ๆ ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา มะเขือต่าง ๆ                                                                       5-10 ซีซี

ผักกาดหอม ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล

พืชผักตระกูลกะหล่ำ                                                                                                                    5-10 ซีซี

พืชหัว หอม แครอท มันฝรั่ง สัปปะรด                                                                                       5-10 ซีซี