ทีจีเอ-เอฟ 1 (20-4-4

300฿

-ส่งเสริมการแตกใบอ่อน เร่งการเจริญเติบโต

-ช่วยให้ใบเขียวเข้มสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารได้ดี

-ช่วยขยายขนาดผลทำให้เปลือกหนาและแข็งแรง

– ลดปัญหาผลแตกและการหลุดร่วง

รายละเอียด

ทีจีเอ-เอฟ 1 (20-4-4) คือ ปุ๋ยน้ำที่อยู่ในรูปสารละลายใส มีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูง ทีจีเอ-เอฟ 1 (20-4-4) ผ่านกระบวนการผลิตด้วยกรรมวิธี Neutralization process ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ทำให้สารละลายที่ได้มีค่าของ pH ที่อยู่ในช่วงที่เป็นกลางและอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทีจีเอ-เอฟ 1 (20-4-4) ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง โดยปราศจากคลอไรด์ และมีปริมาณดัชนีเกลือต่ำ จึงมีความปลอดภัยต่อพืชสูง เมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ หรือใช้ทางระบบน้ำหยดซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้ใบและเนื้อเยื่ออ่อนของพืชไหม้

คุณประโยชน์ :                                                                       composition     %w/v           %w/w                                    Properties

มีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูงและอยู่ในรูปที่พืช                     Total N                    20                 24                                             Appearance สารละลายใส

สามารถดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว                         TP2O5                    4                    4.8                                           Color            เขียว

ปราศจากคลอไรด์ และมีปริมาณค่าดัชนีเกลือต่ำ                          WK2O                   4                      8                                             Density        1.20-1.23 Kg/L

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อใบและเนื้อเยื่ออ่อนของพืช                                                                                                                          pH                7.7-8.2

  • ส่งเสริมการแตกใบอ่อน เร่งการเจริญเติบโต
  • ช่วยให้ใบเขียวเข้มสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารได้ดี
  • -ช่วยขยายขนาดผลทำให้เปลือกหนาและแข็งแรง

–  ลดปัญหาผลแตกและการหลุดร่วง

ชนิดพืช                                                                             อัตราใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร                                                         การนำไปใช้

ไม้ผล:ทุเรียน,ส้ม,มะม่วง,ลำไย,ลิ้นจี่,เงาะ,                    40-60 ซีซี                                      -ฟื้นฟูสภาพต้น เร่งการแตกใบอ่อน: ฉีดพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7-14 วัน

องุ่น,กาแฟ                                                                                                                               -ฉีดพ่นระยะขยายผล พ่น 3 ครั้ง ห่างกัน 7-14 วัน

ผักกินใบ:คะน้า,กะหล่ำ,ผักกาด,ผักบุ้ง                           30-40 ซีซี                                    -ฉีดพ่นตั้งแต่ระยะกล้าจนถึงระยะเก็บเกี่ยว โดยพ่นทุก ๆ 7-14 วัน

พืชผักที่ให้ผล:พริก,มะเขือเทศ,แตงกวา                        30-40 ซีซี                                     -ฉีดพ่นในระยะเริ่มปลูกจนถึงระยะก่อนออกดอก โดยพ่นทุก 7-14 วัน

ข้าว                                                                                  30-40 ซีซี                                    -ฉีดพ่นตั้งแต่ข้าวอายุ 20 วัน จนถึงระยะแตกกอ เพื่อเร่งการแตกกอและการเจริญเติบโต โดยฉีดพ่นทุก 10-14 วัน

ไม้ดอกไม้ประดับ:กุหลาบ,เบญจมาศ,                          30-40 ซีซี                                    -พ่นระยะเจริญเติบโต โดยพ่นทุก 10-14 กล้วยไม้

ผักหัว:หอมใหญ่,กระเทียม,หอมแดง                             30-40 ซีซี                                    -พ่นหลังจากปลูกได้ 15-20 วันโดยพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7-14 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต

พืชหัว:มันฝรั่ง,มันสำปะหลัง,เผือก                                30-40 ซีซี                                    -พ่นหลังปลูก 25-30 วัน โดยพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10-14 วัน เพื่อเร่งการแตกใบและเร่งการเจริญเติบโต