ทีจีเอ อะมิโน (Amino Tech ตราทีจีเอ)

300฿

คุณประโยชน์

. เป็นส่วนประกอบของการสังเคราะโปรตีนในพืช

. ช่วยลดความเครียดของพืชที่เกิดจากสภาวะไม่เหมาะสม เช่น สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศหนาวเย็นและแห้ง หรือสภาวะอากาศร้อนจัด

. เป็นส่วนประกอบในการสร้างและสังเคราะห์ฮอร์โมนพืช เช่น อ๊อกซิน อทิลีน และอื่นๆ

. ช่วยในการสุกและเข้าสีของผลไม้

. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต

. ช่วยดูดซึมและนำพาธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืช

รายละเอียด

ทีจีเอ อะมิโน คือผลิตภัณฑ์กรดอะมิโนในรูปน้ำที่ได้จากการสกัดโปรตนจากปลาทะเลน้าลึก

โดยผ่านกระบวนการสกัดด้วยกรรมวิธี Enzymatic hydtolysis ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่รักษาคุณภาพ

และไม่ทำลายโครงสร้างทางเคมีของกรดอะมิโน Amino Tech ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับพืชมากกว่า 20 ชนิด ซึ่งอยู่ในรูปนาโนโมเลกุล พืชจึงสามารถดูดซึมและเคลื่อนย้ายนำไปช้ประโยประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

คุณประโยชน์

. เป็นส่วนประกอบของการสังเคราะโปรตีนในพืช

. ช่วยลดความเครียดของพืชที่เกิดจากสภาวะไม่เหมาะสม เช่น สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศหนาวเย็นและแห้ง หรือสภาวะอากาศร้อนจัด

. เป็นส่วนประกอบในการสร้างและสังเคราะห์ฮอร์โมนพืช เช่น อ๊อกซิน อทิลีน และอื่นๆ

. ช่วยในการสุกและเข้าสีของผลไม้

. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต

. ช่วยดูดซึมและนำพาธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืช

 

ชนิดพืช                                                                                               อัตราใช้(ต่อน้ำ 20 ลิตร)                                  การนำไปใช้

ไม้ผล: ส้ม, ทุเรียน, เงาะ,                                                                      20 – 30 ซีซี                                                    -ฟื้นฟูสภาพต้นและกระตุ้นการแตกใบอ่อน:พ่น

มะม่วง, ลิ้นจี่, ลำไย, ลองกอง, ชมพู่,                                                                                                                           2- 3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

ฝรั่ง, มังคุด, กาแฟ เป็นต้น                                                                                                                                           -พ่นระยะก่อนออกดอก – พ่นระยะก่อนดอกบานและเริ่มติดผล – ระยะขยายขนาดผล:พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 – 10 วัน

ผักกินใบ: กะหล่ำปลี, คะน้า,บล็อก เคอรี่                                              20 ซีซี                                                           พ่นหลังปลูก 20 – 30 วัน โดยพ่นทุกๆ 7-14 วัน

ข้าว                                                                                                         20 – 30 ซีซี                                                  -พ่นครั้งแรกเมื่อข้าวอายุประมาณ 20 – 30 วันเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและเร่งการแตกกอ

-พ่นครั้งที่สอง เมื่อข้าวเข้าระยะตั้งท้อง และพ่นต่อไปทุกๆ 14 วัน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว

ไม้ตอกไม้ประดับ: กุหลาบ, กล้วยไม้ , เบญจมาศ                                10-20 ซีซี                                                      พ่นตั้งแต่เริ่มปลูกได้ 20 -30 วัน โดยพ่นทุกๆ 14 วัน

หอมใหญ่, กระเทียม, หอมแดง                                                            10-20 ซีซี                                                      พ่นครั้งแรกเมื่อต้นมีขนาด 10-15 ซม.และพ่อซ้ำอีก 1-2 ครั้งห่วงกัน 10-14 วัน

พืชหัว: มันฝรั่ง, มันสำปะหลัง, เผือก                                                   20 ซีซี                                                            พ่นครั้งแรกหลังจากปลูกได้ประมาณ 25-30 วัน และพ่นซ้ำอีก 1-2 ครั้งห่างกัน 10-14 วัน

Additional information
น้ำหนัก1 kg