ดับเบิ้ลกรีนซิงค์

300฿

ดับเบิ้ลกรีนซิงค์หรือสังกะสี เป็นจุลธาตุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ฮอร์โมนพืชในกลุ่มของออกซิน (auxin) ปกติพืชดูดเอาธาตุสังกะสีจากดินได้ต่ำมาก เพราะการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มากเกินไป ทำให้พืชดูดธาตุสังกะสีได้ยากขึ้น ในสภาพดินด่าง หรือพีเอชสูงสังกะสีจะไม่ละลายน้ำ เมื่อทำปฏิกิริยากันจึงตกตะกอนในดินพืชดูดซึมไม่ได้ เพื่อแก้ปัญหาจึงมีผลิตในรูปของสารละลาย ไม่ตกตะกอนแข็งตัว ไม่ติดหัวฉีด ผสมผสานกับสารเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม (Surface additive agent) ช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดบรรจุ 1,000 ซีซี./ขวด

รายละเอียด

ประโยชน์
1. ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นและแห้งแล้ง
2. ช่วยกระตุ้นให้ใบพืชแก่เร็วกว่าปกติ
3. ช่วยส่งเสริมให้ผลไม้เข้าสีและสุกสม่ำเสมอ
4. ช่วยป้องกันและรักษาโรคใบแก้วในพืชสกุลส้ม
5. ช่วยส่งเสริมการแตกตายอด และดอกได้ดี

อัตราการใช้
1. ไม้ผล ใช้ในอัตรา 10-0 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร กรณีพืชสกุลส้มที่แสดงอาการใบแก้ว ใช้ในอัตรา 20-40 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
2. ข้าว ใช้ในอัตรา 10-20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน/ครั้ง
3. พืชผัก ใช้ในอัตรา 5-10 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
4. ไม้ดอก ใช้ในอัตรา 5-10 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ข้อเสนอแนะนำเพิ่มเติม
1. ควรเขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง
2. ก่อนทำการฉีดพ่นยา ฮอร์โมน ปุ๋ย ควรปรับสภาพน้ำด้วยซิลิซิค แอซิค ร่วมกับม้อยเจอร์แพล้นท์ (สารจับใบ) ทุกครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของยา ฮอร์โมน ดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น
3. ควรเก็บไว้ในร่ม อากาศไม่ร้อน (อุณหภูมิห้อง)

Additional information
น้ำหนัก 1 kg