ปุ๋ยเกร็ดสูตร30-20-10

105฿

ปุ๋ยเกร็ดสูตร 30-20-10 เร่งการแตกใบอ่อน ขยายผล บำรุงใบ

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ขวด

ปุ๋ยเกร็ดสูตร 30-20-10 เร่งการแตกใบอ่อน ขยายผล บำรุงใบ

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ขวด