โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต(0-52-34)

141฿

แคลเซียม/ปูนขาวสำหรับเห็ด

150฿

ยิปซั่มเห็ด

150฿

คอขวด(บรรจุถุง)

155฿

เชือก(ร้อยแป้นแขวนก้อนเห็ด)

159฿

ZEO GOLDภูไมท์ซัลเฟต(ชนิดผง)

160฿

ZEO PLATINUMไคลน็อพติโลไลท์(ชนิดผง)

180฿

ขี้ฝ้าย(กระสอบ)

190฿

ไมโตฟากัส

200฿

ZEO PLATINUMพูมิชซัลเฟอร์ผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

250฿

ดีเกลือ

250฿

จุกประหยัด(ถุง)

250฿

ZEO PLATINUM พูมิชผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

250฿

the Zeo PLATINUM is a pool Michelin sulfur (powder)

250฿

ฟอร์แทรน(FORTRAN-TM)

400฿

Microbial Control (MITE GA FUN)

400฿

biosensors (BIO-SENSOR-TM)

400฿

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

650฿

แอลกอฮอล์95 % (ปี๊ป20ลิตร)

1,500฿

เครื่องผสมขี้เลื่อยจุ300ก้อน(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

35,000฿