Showing 1–24 of 51 results

แอลกอฮอล์95 % (ปี๊ป20ลิตร)

1,500฿

แอลกอฮอล์ 70%ใช้ในห้องปฏิบัติการหรืองานทดลองที่ต้องการความสะอาด
และจุดตะเกียง

Microbial Control (MITE GA FUN)

400฿

Is a product of natural microorganisms That is not harmful to humans and the environment. The fungus Metarrhizium-spp With the ability to prevent and limit the termites. By storage in the form of spores when the spores fall to the surface of the termites. Then the tube (germ tube) to pierce the skin of fungi, insects inside Metarrhizium-hpp. The group will build fiber (mycelium) into the gastrointestinal (gut) and expanding the number is increasing. The fibers are broken into shorter pieces and destroy the organs in the insects, insect debilitating illness. Then death

ฟอร์แทรน(FORTRAN-TM)

400฿

• จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดปลวก เพลี้ย หนอนด้วง แมลงศัตรูพืช
• ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้
• ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด
• ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า

บาซิลลัสธูริงเจนซิส(เชื้อบีทีชีวภาพ)

300฿

บาซิลลัส ธูริงจิเอนซิส เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ค้นพบได้จากธรรมชาติ และสามารถพบได้ทั่วไป จัดเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในวิธีการกำจัดหนอนแบบปลอดสารพิษ ซึ่งไม่มีสารตกค้างอันตรายใด ๆ และสามารถนำไปกำจัดหนอนได้หลากหลายชนิด เช่น หนอนกระทู้ หนอนใยผัก หนอนหลอดหอม หนอนคืบกะหล่ำ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนแปะใบส้ม หนอนร่านกินใบปาล์ม เนื่องจากการออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงสูง ในการทำลายหนอนเท่านั้นจึงมีความปลอดภัยสูงต่อมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นรวมทั้งปลา นก และแมลงมีประโยชย์ที่ช่วยผสมเกสรเช่น ผึ้ง ต่อแตน เป็นต้น

ขนาดบรรจุ 1/2 กิโลกรัม/กระป๋อง

the Zeo PLATINUM is a pool Michelin sulfur (powder)

250฿

ZEO PLATINUM pool Michelin Sulfur helps friable. Ground water seeps through easily Soil drain better To solve the sticky clay soil, subsoil resolve firmly harden. Help out the salt out of the soil. Improve air, soil Help absorb soil Lime and sulfur deficiency symptoms in plants. Plant allergies, cold and heat plants pale green light for plants grow more slowly, etc.

Packing 20kg / bag

ZEO PLATINUM พูมิชผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

250฿

ZEO PLATINUM พูมิช (Pumice Tuff) เป็นชื่อแร่ (Minerais) ซึ่งเป็นแร่หินแร่พิเศษบดจากหินแก้วชนิดพูมิซช่วยให้ดินร่วนซุยขึ้นอุ้มน้ำ ได้ดี ลดการสูญเสียน้ำจากดิน ใช้ 40-80 กิโลกรัม/ไร่ ดินจะดีขึ้นเรื่อย ทุกปี ต่างจากการใช้โพลิเมอร์ที่ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายหมดไปใน 1-2 ปี แต่พูมิชจะอยู่อย่างยั่งยืนในดิน ไม่ทำปฏิกิริยากับปุ๋ยแบบปูน จึงคลุกผสมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่าง หว่านไปพร้อมกันได้

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม /กระสอบ

คุณสมบัติ

 1. ช่วยเพิ่มซิลิก้าในดินให้อยู่ในรูปที่พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งซิลิก้าถ้าพืชดูดขึ้นไปใช้ จะตกผลึกที่เซลล์ในส่วนต่าง ของต้นพืชจะทำให้เซลล์พืชแข็ง จึงทำให้พืชแข็งแกร่ง ลดการล้มของพืช เช่น ข้าว อ้อย เป็นต้น ทำให้ทนต่อการเข้าทำลายของโรค แมลง ไร รา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและสารกำจัดโรคพืชต่าง ในผักจะทำให้ผักกรอบและเก็บไว้ได้นานกว่าผักที่ได้รับซิลิก้าน้อย
 2. ทำให้ปุ๋ยละลายเร็วเป็นปุ๋ยละลายช้า ลดการสูญเสียปุ๋ยเมื่อถูกน้ำหรือฝนชะล้าง ลดการเฝือใบของพืช พืชไม่ชะงักการเจริญเติบโต ยืดระยะเวลาการให้ปุ๋ยครั้งต่อไป ทำให้ประหยัดต้นทุนการซื้อปุ๋ย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
 3. ทำลายสารพิษและตรึงสารพิษไม่ให้เป็นอันตรายกับพืช ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าเพื่อหวังหญ้าตายและไม่กลับมาขึ้นใน แปลงเพาะปลูกอีกอย่างที่เขาโฆษณาว่าตายถอนรากถอนโคน ซึ่งยาฆ่าหญ้าที่เราฉีดพ่นและฝังตัวลงดินกว่าจะสลายตัวหมดก็ใช้ระยะเวลา หนึ่ง ซึ่งเราไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้เลย ถ้าปลูกได้พืชก็ไม่งามเท่าที่ควรจะเป็นเพราะยังติดฤทธิ์ของยาฆ่าหญ้าอยู่ สำหรับในพืชอาจจะไม่ค่อยเห็ดชัดเจนนัก แต่สำหรับในการเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นเห็ดได้ชัดเจนในช่วงการเตรียมน้ำก่อนปล่อย สัตว์ พบว่าการทำสีน้ำหรือทำแพลงค์ตอนพืชและแพลงค์ตอนสัตว์ไม่เกิด เพราะมียาฆ่าหญ้าผสมติดมากับน้ำที่เรากำลังจะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 4. ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ป้องกันดินแห้งและช่วยให้ดินอุ้มน้ำดีขึ้น ดินร่วนซุย และจะค่อย ทำให้ดินดีขึ้นตามลำดับ

วิธีการใช้

 1. ใช้เดี่ยว หว่านกระจายทั่วทรงพุ่มหรือหว่านทั้งแปลง อัตราการใช้ 40-80 กิโลกรัม/ไร่
 2. ใช้ผสมปุ๋ยเคมี ในอัตราพูมิช 2 ส่วน ต่อปุ๋ยเคมี 5 ส่วน
 3. ใช้ผสมปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ในอัตรา พูมิช 2 ส่วน ต่อปุ๋ยอินทรีย์ 10 ส่วน
 4. ในไม้กระถางใช้กระถางละ 1-2 ช้อนชา

ผลจากการที่พืชได้รับซิลิก้าเพียงพอ

 1. ลดการล้มของพืช เช่น ข้าว อ้อย ลดการเฝือใบ
 2. ลดการสูญเสียปุ๋ยจากการชะล้างของน้ำ
 3. ผนังเซลล์พืชแข็งแกร่งด้วยซิลิก้า ลดการทำลายของแมลง ไร รา และโรคพืชต่าง
 4. เก็บผลผลิตได้นานขึ้น ผักแข็งกรอบ อร่อยขึ้น และเก็บไว้ได้นานขึ้น

โพลิเมอร์(สารอุ้มน้ำ)

250฿

คือสารประเภทคาร์โบโฮเดรตมีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเรียกว่าสารอุ้มน้ำโดยดูดน้ำได้200-400เท่าใช้กับการปลูกไม้กระถางหรือถุงเพาะชำใช้กับการปลูกไม้ผลทุกชนิดทั้งต้นที่ปลูกไปแล้วและต้นที่ปลูกใหม่ใช้กับไม้กระถางหรือถุงเพาะชำโดยผสมดินปลูกหรือผสมใช้ในการขยายพันธุ์พืชเช่นการปักชำการตอน

ขนาดบรรจุ1/2กิโลกรัม/ขวด

ดีเกลือ

250฿

ดีเกลือหรือแมกนีเซียมซัลเฟต เป็นผงเกร็ดสีขาวที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียม ใช้สำหรับเป็นอาหารเสริมในการผสมวัสดุเพาะเห็ดทุกชนิด ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นใย เร่งการเกิดดอกทำให้เห็ดออกดอกเร็วขึ้น แต่ไม่ควรใช้มากเกินไปเพราะจะทำให้ก้านดอกเห็ดยาวหมวกดอกเล็กได้ ฉนั้นควรใช้ในอัตราที่เหมาะสม

ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม / กระสอบ

ไบโอการ์ด

250฿

สารสกัดฟ้าทะลายโจร เสริมฤทธิ์ด้วย สารสกัดจากเมล็ดชาและ ผงขมิ้นชันต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านเชื้อราทำให้สปอร์ของเชื้อรา ฝ่อขยายพันธุ์ไม่ได้ และต้านเชื้อไวรัส อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช เป็นสารสกัดธรรมชาติป้องกันโรค และแมลง ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค เข้ากันได้ กับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับนำไปใช้ เพื่อผลิตพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษอย่างแท้จริง

ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร/ขวด

ZEO PLATINUMพูมิชซัลเฟอร์ผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

250฿

พูมิชซัลเฟอร์ช่วยทำให้ดินร่วนซุยดินซึมผ่านน้ำได้ง่ายดินระบายน้ำได้ดีขึ้นแก้ดินที่เหนียวจัดแก้ดินดานแก้ดินแน่นแข็งช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดินช่วยเพิ่มอากาศในดินช่วยอุ้มน้ำของดินแก้อาการขาดปูนและกำมะถันในพืชแก้พืชแพ้หนาวและร้อนแก้พืชซีดเขียวตองอ่อนแก้พืชโตช้าฯลฯ

Potassium Humate

200฿

Concentrated humus Helped to shape the clay to loosen out. In sandy soil will absorb water, soil structure made of strong, corrosion resistant to leaching of water. Help the soil absorb water incoherent light, well-drained and airy. Plant roots spread easily Treatment of the acid – base does not change quickly.

ขี้ฝ้าย(กระสอบ)

190฿

ขี้ฝ้ายคือส่วนที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมปั่นฝ้าย

ZEO PLATINUMไคลน็อพติโลไลท์(ชนิดผง)

180฿

ZEO GOLD ไคลน็อพติโลไลท์ สามารถแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์และสารพิษตกค้างในอาหารสัตว์ กำจัดปัญหาการมีสารพิษตกค้างในเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์เลี้ยง สามารถจับแอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) อันเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำเน่าเสียในบ่อกุ้ง กบ ปลา ตะพาบ ช่วยปรับสภาพน้ำในบ่อ บำบัดน้ำเสีย

ขนาดบรรจุน้ำหนัก 10 กิโลกรัม

ZEO GOLDภูไมท์ซัลเฟต(ชนิดผง)

160฿

ZEO GOLD ภูไมท์ซัลเฟต ช่วย ทำให้ดินร่วนซุย ดินซึมผ่านน้ำได้ง่าย ดินระบายน้ำได้ดีขึ้น แก้ดินที่เหนียวจัด แก้ดินดาน แก้ดินแน่นแข็ง ช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดิน ช่วยเพิ่มอากาศในดิน ช่วยอุ้มน้ำของดิน แก้อาการขาดปูนและกำมะถันในพืช แก้พืชแพ้หนาวและร้อน แก้พืชซีด เขียวตองอ่อน แก้พืชโตช้า ฯลฯ

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/กระสอบ

คอขวด(บรรจุถุง)

155฿

เหมาะสำหรับการเพาะเห็ดทุกชนิดและทำเชื้อชีวภาพในถุงพลาสติก ใช้ในการนึ่ง คอขวดพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว สูง 1 นิ้ว

อาหารเสริมเห็ดดีพร้อม

150฿

อาหารเสริมเห็ดดีพร้อม

ช่วยเพิ่มธาตุอาหาร กระตุ้นให้เส้นใยเห็ดเดินดี ดอกดกหมดปัญหาเห็ดฟ่อไม่ออกดอก ดอกใหญ่ ดอกโตสมบูรณ์ รสชาติดี เนื้อแน่น ได้น้ำหนัก ได้ราคา

ขนาดบรรจุ 500 กรัม/ซอง

แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด

150฿

แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด (Liceniformis Spp Tulf.)

ช่วยกระตุ้นให้เห็ดออกดอกได้ดีขึ้น หมดปัญหาเห็ดไม่ออกดอก บำรุงให้ดอกเห็ดใหญ่ สมบูรณ์ รสชาติดี

คุณสมบัติ
แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กระตุ้นให้ก้อนเชื้อเห็ดและเส้นไยมีการเจริญเติบโตสูงกว่าในระดับปกติ

แร่ธาตุกรุต้นดอกเห็ด ช่วยสร้างภูมิต้านทานในการเข้าทำลายของศัตรูเห็ด ทำให้มีความแข็งแกร่ง ทนต่อโรคและแมลง
แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด ประกอบไปด้วย ผงทัฟล์ เถ้าภูเขาไฟ สารอาหารที่พร้อมต่อการย่อยสลายจากหินแร่ภูเขาไฟ ที่เป็นประโยชน์ต่อเห็ดเกือบทุกชนิด
ขนาดบรรจุ 500 กรัม/ซอง