Showing 1–12 of 36 results

ฟอร์แทรน(FORTRAN-TM)

400฿

ZEO PLATINUMพูมิชซัลเฟอร์ผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

250฿

ZEO PLATINUMม้อนท์โมริลโลไนท์(ชนิดผง)

140฿

ถุงเพาะเห็ดขนาด6.5นิ้วX 12.5นิ้ว( 1ก.ก)

80฿

ZEO GOLDภูไมท์ซัลเฟต(ชนิดผง)

160฿

เข็มเขี่ยเชื้อ

35฿

ยิปซั่มเห็ด

150฿

แคลเซียม/ปูนขาวสำหรับเห็ด

150฿

ตะเกียงแอลกอฮอล์

80฿

ZEO PLATINUM พูมิชผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

250฿

คอขวด(บรรจุถุง)

155฿

แอลกอฮอล์95 % (ปี๊ป20ลิตร)

1,500฿