หัวเชื้อเห็ดนางฟ้าเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดภูฐาน(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดนางรมฮังการี(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหอมเบอร์01 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดนางรม(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดแชมปิญองเบอร์02 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดฟางเบอร์7 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดฟางเบอร์2 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

ก้อนเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ

10฿

ก้อนเชื้อเห็ดฮังการี

10฿

ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า

10฿

ก้อนเชื้อเห็ดภูฏาน

10฿