หัวเชื้อเห็ดนางรม(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหอมเบอร์01 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดนางรมฮังการี(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดภูฐาน(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดนางฟ้าเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดกระด้าง

10฿

หัวเชื้อเห็ดแครงเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหูหนูเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดยานางิเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหลินจือ

10฿

หัวเชื้อเห็ดเข็มทองเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿