Showing all 16 results

ม้อยเจอร์แพล้นท์

100฿

ม้อยเจอร์แพล้นท์ คือ สารโพลีแอลกอฮอร์จากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีประจุบวกหรือลบ ที่จะไปทำลายฤทธิ์ของยาหรือฮอร์โมน ย่อยสลายตัวทางชีวภาพตามธรรมชาติได้โดยง่าย มีคุณสมบัติช่วยให้สารต่าง ๆ ที่ต้องการฉีดพ่นเข้าทางใบ ซึมเข้าสู่ใบพืชได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ได้ดีทั้งกับปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมน อาหารเสริม สารป้องกันกำจัดโรคและแมลง
ม้อยเจอร์แพล้นท์ ลดอาการใบไหม้ หรือใบร่วง จากกรณีที่จำเป็นต้องฉีดพ่นสารในช่วงเช้าอย่างไรก็ดีควรฉีดพ่นตอนเช้าตรู่ให้แล้วเสร็จ อย่างน้อยก่อน 30 นาที ก่อนที่แดดจะร้อนจัด

ม้อยเจอร์แพล้นท์ ช่วยป้องกันน้ำจับตัวแข็ง ทั้งบนส่วนผิวนอกของใบ และในเนื้อเยื่อพืช เนื่องจากกระทบอากาศที่หนาวเย็น

ม้อยเจอร์แพล้นท์ ช่วยลดการคายน้ำของใบพืชเนื่องจากอากาศแห้งแล้งหรือร้อนจัด ทำให้พืชไม่เครียด หากใช้ร่วมกับ ไคโตซานเฟรช จะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

ไบโอแทค(BIOTACT-TM)

400฿

• จุลินทรีย์ชีวภาพปราบหนอน ศัตรูพืช
• ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้
• ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด
• ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า
• จุลินทรีย์ชีวภาพปราบหนอนผีเสื้อ หนอนชอนใบ หนอนหนังเนียว หนอนใย หนอนผัก ฯลฯ
• ปลอดสารพิษ ซึ่งไม่มีสารตกค้างอันตรายใด ๆ

อินดิวเซอร์(INDUCER-TM)

500฿

• จุลินทรีย์ชีวภาพปราบโรคพืช โรครากเน่าโคนเน่า
• โรคกล้าเน่ายุบ โรคเน่าคอดิน โรคเหี่ยว
• ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้
• ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด
• ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า

ฟอร์แทรน(FORTRAN-TM)

400฿

• จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดปลวก เพลี้ย หนอนด้วง แมลงศัตรูพืช
• ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้
• ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด
• ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า

ไบโอเซ็นเซอร์(BIO-SENSOR-TM)

400฿

• ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้
• ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด
• ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า
• จุลินทรีย์ชีวภาพ
• ปราบเชื้อราโรคพืช โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม มะนาว
• ปราบเชื้อราโรคเห็ด โรคกุ้งแห้งในพริก ฯลฯ

ซิลิสิค แอซิด (สารสกัดซิลิกอนบริสุทธิ์ป้องกันหนอน แมลง)

200฿

ซิลิสิค แอซิคหรือ ซิลิก้าที่ละลายน้าได้เป็นธาตุอาหารตัวหนึ่งที่จาเป็นต่อการเจริญของพืชบางชนิดเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในผนังเชลล์เมื่อมีการเพิ่มการดูดซึมซิลิสิคแอซิคให้แก่พืชจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่เชลล์พืชสามารถป้องกันกาจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ดีโดยเฉพาะพืชตระกูลส้ม พืชตระกูลแตง และกุหลาบ

ไบโอเซ็นเซอร์(BIO-SENSOR-TM)

100฿

• ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้
• ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด
• ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า
• จุลินทรีย์ชีวภาพ
• ปราบเชื้อราโรคพืช โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม มะนาว
• ปราบเชื้อราโรคเห็ด โรคกุ้งแห้งในพริก ฯลฯ

คัทออฟ(CUTOFF-TM)

400฿

• จุลินทรีย์ชีวภาพปราบเพลี้ย หนอน แมลง
• ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้
• ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด
• ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า

ไทเกอร์ เฮิร์บ (TIGER HERB)

250฿

ผงสมุนไพรป้องกันศัตรูพืช

คัทออฟ(CUTOFF-TM)

100฿

• จุลินทรีย์ชีวภาพปราบเพลี้ย หนอน แมลง
• ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้
• ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด
• ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า

ฟอร์แทรน(FORTRAN-TM)

100฿

• จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดปลวก เพลี้ย หนอนด้วง แมลงศัตรูพืช
• ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้
• ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด
• ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า

ไบโอแทค(BIOTACT-TM)

100฿

• จุลินทรีย์ชีวภาพปราบหนอน ศัตรูพืช
• ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้
• ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด
• ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า
• จุลินทรีย์ชีวภาพปราบหนอนผีเสื้อ หนอนชอนใบ หนอนหนังเนียว หนอนใย หนอนผัก ฯลฯ
• ปลอดสารพิษ ซึ่งไม่มีสารตกค้างอันตรายใด ๆ

อินดิวเซอร์(INDUCER-TM)

100฿

•จุลินทรีย์ชีวภาพโรคพืชเน่าแดงเน่า
•โรคปอดเน่าคอคุณดินโรคไต
•ทางทหารผ่านหัวข้อ: การรับสัญญาณจากเนชั่นผู้แต่ง: กรมวิชาการเกษตร ไทยได้
•ละลายคุณน้ำได้ 100 ู% ไม่อุดตันหัวฉีด
•ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วมีความปลอดภัยมากกว่าน้ำปลาประมาณ 10 เท่า

ไมโตฟากัส

200฿

จุลินทรีย์กาจัดไรเห็ด

(Bacillus mitophagus)