การบำรุงมะละกอด้วยการทำสาวให้มะละกอโดยการใส่แร่หินพูมิชชัลเฟอร์บำรุงต้นมะละกอที่ทำสาวให้ต้นเตี้ยผลดกได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ

Continue reading