Showing all 2 results

ซิลิสิค แอซิด (สารสกัดซิลิกอนบริสุทธิ์ป้องกันหนอน แมลง)

200฿

ซิลิสิค แอซิคหรือ ซิลิก้าที่ละลายน้าได้เป็นธาตุอาหารตัวหนึ่งที่จาเป็นต่อการเจริญของพืชบางชนิดเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในผนังเชลล์เมื่อมีการเพิ่มการดูดซึมซิลิสิคแอซิคให้แก่พืชจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่เชลล์พืชสามารถป้องกันกาจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ดีโดยเฉพาะพืชตระกูลส้ม พืชตระกูลแตง และกุหลาบ

ไมโตฟากัส

200฿

จุลินทรีย์กาจัดไรเห็ด

(Bacillus mitophagus)