Showing all 12 results

ZEO GOLD สเม็คไทต์ผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

180฿

ZEO GOLD สเม็คไทต์ ใช้จับ แอมโมเนีย, ไฮโดรเย่นซัลไฟด์, ไนไตรท์, มีเธนและของเสียต่างๆ ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบน้ำ บ่อกบ บ่อพักน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย ใช้จับกลิ่นเหม็นและกลิ่นแอมโมเนีย ไฮโดรเย่นซัลไฟด์ ในคอกสัตว์ เป็นหินแร่ภูเขาไฟแท้ๆ เทียบเท่ากับ ซีโอไลท์ที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา ญีปุ่น แคนาดา ฯลฯ

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/กระสอบ

ใช้รักษาความสมดุลของ ph ดินในบ่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไป ทำให้น้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา หรือบ่อสัตว์น้ำอื่นๆ สะอาดขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังมีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้เป็นสิ่งมีชีวิตในน้ำอย่าง ไรแดง เบนโธส และกุ้ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเปลือก ทำให้เปลือกแข็งตัวไม่นิ่ม ทำให้เกิดห่วงโซ่อาหารธรรมชาติ ถ้านำไปใช้กับ ปลากัด ก็จะช่วยให้เกล็ดและฟันคมและแข็งแรง กัดเก่ง และทนขึ้นกว่าเดิม สามารถใช้ในการจับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้้ยง ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือหวัีดเทียม (โรคหวัดหน้าบวม) ในแก่ ช่วยลดความเครียดจากก๊าซของเสียต่าง ๆ ในคอกสัตว์

คุณสมบัติ

– ใช้ในสัตว์น้ำ เพื่อจับแอมโมเนียเป็นสาเหตุของการเกิด ไนไตรท์ ไนเตรทได้อย่างฉับพลัน ทันท่วงที

– ใช้จับบัคเตรีเรืองแสงในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบ บ่อกบ และน้ำเสียทั่วไป

– ใช้รักษาสมดุล PH ของน้ำและดินในบ่อไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันและรวดเร็ว

– ช่วยทำให้น้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบ บ่อพักน้ำเสีย สะอาดขึ้นอย่างรวดเร็ว

– มีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้มีประโยชน์ต่อไรแดง เบนโธส และกุ้งในการสร้างเปลือกจนเกิดห่วงโซ่อาหารธรรมชาติที่พื้นบ่อ

– ในปลากัดช่วยให้เกล็ดและฟันของปลากัดแข็งแรงและคมขึ้น

– จับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้ยง คอกไก่ คอกนกกระทา กระต่าย คอกหมู

– จับสารพิษในอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง นก เป็ด ไก่ สุกร ทำให้การเผาผลาญอาหารของสัตว์ดีขึ้น จับของเสียและก๊าซตั้งแต่ในระบบทางเดินอาหาร เมื่อสัตว์ขับถ่ายออกมาของเสียและกิล่นเหม็นจะลดลง

– ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือโรคหวัดหน้าบวมในไก่ นกกระทา ลดความเครียดของสัตว์ และผู้เลี้ยงอันเกิดจากกลิ่นเหม็น กลิ่นแอมโมเนีย

วิธี การใช้

– ใช้ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อกบ บ่อตะพาบน้ำ ใช้ครั้งละ 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่

ZEO PLATINUM ซีโอฟาร์มผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

300฿

ZEO PLATINUM ซีโอฟาร์ม  หินแร่ภูเขาไฟใช้ในฟาร์ม (สุกร เป็ด ไก่ วัว ควาย ฯลฯ
ช่วยแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในคอกปศุสัตว์และสารพิษตกค้างในอาหาร กำจัดปัญหาสารพิษตกค้างในเนื้อสัตว์หรือผลผลิตจากสัตว์เลี้ยง ช่วยจับแอมโมเนีย  ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า)ในคอกปศุสัตว์ ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือหวัดเทียม (โรคหวัดหน้าบวม)ในไก่ ช่วยลดอาการเครียดจากก๊าซของเสียต่างๆ ในคอกสัตว์

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม ต่อกระสอบ

 • คุณสมบัติจับสารพิษในอาหารสัตว์ ทั้งที่ตกค้างมากับวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ และสารพิษที่เกิดจากความชื้น เช่น เชื้อรา โดยเฉพาะในโคนม ช่วยสามารถแก้ปัญหาเรื่องอะฟลาท๊อกซินตกค้างในน้ำนม
 • ช่วยส่งเสริมให้กระเพาะบดย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยจับของเสียในระบบทางเดินอาหาร เมื่อขับถ่ายของเสียออกมากลิ่นเหม็นจะลดน้อยลง
 • เพิ่มแคลเซียมในขบวนการสร้างเปลือกไข่ของเป็ด ไก่ นกกระทา ให้มีความแข็งแกร่ง ช่วยลดปริมาณไข่ที่แตก บุบ ยุบ ร้าว
 • ลดปัญหากลิ่นเหม็น กลิ่นแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ในคอกปศุสัตว์ ช่วยลดปัญหาเรื่องแมลงวัน
 • ช่วยลดอาการเครียดของสัตว์เลี้ยง ผู้ที่อาศัยใกล้กับบริเวณคอกปศุสัตว์เนื่องจากไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน  อีกทั้งช่วยลดปริมาณการตายเนื่องจากแพ้แอมโมเนีย (โรคหวัดหน้าบวม)ในไก่  นกกระทา ได้ถึง 80 % 
 • ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและเพิ่มอัตราแลกเนื้อของโค สุกร ฯลฯ วิธีการใช้สัตว์ปีก เป็ด ไก่ นกกระทา ใช้ผสมร่วมอาหารในอัตรา 3 กิโลกรัม ของน้ำหนักอาหาร 100 กิโลกรัม
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  โค  โคนม แพะ แกะ กระต่าย แมว ฯลฯ ใช้ผสมร่วมอาหารในอัตรา 3 กิโลกรัม ของน้ำหนักอาหาร 100 กิโลกรัม
 • หว่านกลบมูลสัตว์เพื่อขจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ที่เกิดจากการหมักหมมของมูลบนพื้นคอกหรือบริเวณบ่อพักของเสีย      ———————————————————————————————– •
 •  
 • ZEOFARM-TM
 •  
 • • ZEOFARM-TM   is a special grade volcanic rock of minerals through carefully selected for use on the farm (cattle, pigs, poultry, etc.). Resolves in the stench and toxic residues in livestock feed. Eliminate toxic residues in meat or products from animals. Help control ammonia. Hydrogen sulfide gas. (Hydrogen sulfide) in livestock. Prevent loss of ammonia or artificial cold. (Colds, facial swelling) in chickens. Helps relieve stress of waste gas in the stables.

  Property 
  • Catch toxins in animal feed. The residues from the production of animal feed. And toxins caused by wetness, such as fungi, especially in dairy cattle. Can help solve the problem of aflatoxin residues in milk.
  • help promote better digestion gizzard. They can handle the waste in the digestive tract.On the excretion of waste to reduce odor.
  • Increased movement of calcium in the eggshell of the domestic fowl, partridge strength.Reduces the amount of eggs that crack Earthbound collapsing.
  • Reduce odor. Ammonia, hydrogen sulfide odor in livestock. Reduces fly problems.
  • help relieve stress for your pet. People who live near the stockyard stench because disturbing. It also reduces the amount of ammonia lost due to death. (Colds, facial swelling) in chicken quail to 80%.
  • Stimulates growth and FCR of pigs, cattle, etc..

  How to use

  • quail poultry, poultry meal mixed with 3 kg of weight at the rate of 100 kg of food.
  • Animal feeding dairy cattle, goats, sheep, rabbits, cats, etc. are included in the composite rate of 3 kg of weight, 100 kg of food.
  • Remove manure to eliminate the sweet smell. Ammonia, hydrogen sulfide odor is caused by the accumulation of data on stable ground or grounds of the sump.

ZEO PLATINUM สเม็คโตไทต์ผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

300฿

ZEO PLATINUM สเม็คโตไทต์ ใช้จับ แอมโมเนีย, ไฮโดรเย่นซัลไฟด์, ไนไตรท์, มีเธนและของเสียต่างๆ ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบน้ำ บ่อกบ บ่อพักน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย ใช้จับกลิ่นเหม็นและกลิ่นแอมโมเนีย ไฮโดรเย่นซัลไฟด์ ในคอกสัตว์ เป็นหินแร่ภูเขาไฟแท้ๆ เทียบเท่ากับ ซีโอไลท์ที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา ญีปุ่น แคนาดา ฯลฯ

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/กระสอบ

ใช้รักษาความสมดุลของ ph ดินในบ่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไป ทำให้น้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา หรือบ่อสัตว์น้ำอื่นๆ สะอาดขึ้นอย่างรวดเร็ว  และยังมีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้เป็นสิ่งมีชีวิตในน้ำอย่าง ไรแดง เบนโธส และกุ้ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเปลือก ทำให้เปลือกแข็งตัวไม่นิ่ม  ทำให้เกิดห่วงโซ่อาหารธรรมชาติ  ถ้านำไปใช้กับ ปลากัด ก็จะช่วยให้เกล็ดและฟันคมและแข็งแรง กัดเก่ง และทนขึ้นกว่าเดิม สามารถใช้ในการจับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้้ยง ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือหวัีดเทียม (โรคหวัดหน้าบวม) ในแก่ ช่วยลดความเครียดจากก๊าซของเสียต่าง ในคอกสัตว์

คุณสมบัติ

              ใช้ในสัตว์น้ำ เพื่อจับแอมโมเนียเป็นสาเหตุของการเกิด ไนไตรท์ ไนเตรทได้อย่างฉับพลัน ทันท่วงที

              – ใช้จับบัคเตรีเรืองแสงในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบ บ่อกบ และน้ำเสียทั่วไป

              – ใช้รักษาสมดุล PH ของน้ำและดินในบ่อไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันและรวดเร็ว

              – ช่วยทำให้น้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบ บ่อพักน้ำเสีย สะอาดขึ้นอย่างรวดเร็ว

            – มีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้มีประโยชน์ต่อไรแดง เบนโธส และกุ้งในการสร้างเปลือกจนเกิดห่วงโซ่อาหารธรรมชาติที่พื้นบ่อ

              – ในปลากัดช่วยให้เกล็ดและฟันของปลากัดแข็งแรงและคมขึ้น

              – จับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้ยง คอกไก่ คอกนกกระทา กระต่าย คอกหมู

              – จับสารพิษในอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง นก เป็ด ไก่ สุกร ทำให้การเผาผลาญอาหารของสัตว์ดีขึ้น จับของเสียและก๊าซตั้งแต่ในระบบทางเดินอาหาร เมื่อสัตว์ขับถ่ายออกมาของเสียและกิล่นเหม็นจะลดลง

              – ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือโรคหวัดหน้าบวมในไก่ นกกระทา ลดความเครียดของสัตว์ และผู้เลี้ยงอันเกิดจากกลิ่นเหม็น กลิ่นแอมโมเนีย

วิธี การใช้

            

สเม็คโตไทต์ชนิดผง  ใช้คลุกผสมกับอาหารกุ้ง  3  %  คืออาหารกุ้ง  97  .คลุกสมอาหาร  3  .เพื่อจับแอมโมเนียในลำไส้กุ้งและจับสารพิษในอาหาร
สเม็คโตไทต์ชนิดเม็ด  ใช้หว่านในบ่อกุ้งเพื่อจับแอมโมเนียในน้ำที่เกิดจากการย่อยสารอินทรีย์วัตถุ

    ช่วงเวลาการใช้กับอายุกุ้ง

    กุ้งอายุ  1  เดือนใส่สเม็คโตไทต์  10-20  กก.ต่อไร่  หว่านให้กระจายทั้งบ่อ
กุ้งอายุ  2  เดือนใส่สเม็คโตไทต์  10-20  กก.ต่อไร่  โดยใส่  15  วันครั้ง
กุ้งอายุ  3  เดือนใส่สเม็คโตไทต์  10-20  กก.ต่อไร่  โดยใส่  10  วันครั้ง
กุ้งอายุ  4  เดือนใส่สเม็คโตไทต์  10-20  กก.ต่อไร่  โดยใส่  7  วันครั้ง
ใช้ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อกบ บ่อตะพาบน้ำ ใช้ครั้งละ 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่

——————————————————————————————————————————-

SMECTOTITE-TM

SMECTOTITE-TM volcanic rocks have been analyzed by experts to be tested. There are actually more than 50 types of minerals and mineral liberation and animal feed. It is highly porous hollow hole is immediately drowned. And is inhabited by microorganisms are beneficial bacteria that break down waste. SMECTOTITE –TM has adsorbability , the ion exchangeability ,the catalysis and acid proof heat – resisting  and so on performance , therefore has widely serves as the adsorbent , the ionic exchange medical preparation and the catalyst , may also use the gas dry , aspects and so on purification and swage treamment

 

Property :

 Effective  in  capturing fine  dust sediment in the water.  Faster  sedimentation. Reduce algae. Reduce odors in the water. Adjust pH and alkalinity The median (pH balance)  Increases biological activity,  reduces nutrient levels, cuts sludge volume and odours, reduces ammonia and BOD levels in ion exchange columns or bed effluent, can be back flushed and regenerated, with ammonia recovered for fertiliser, increases sewerage plant capacity and life cycle. Diminishes ammonia toxicity and scouring; increases nitrogen levels in manures for higher fertiliser values; reduces odour levels in sheds and a safer, slow release off ammonia from urea; produces lower mortality rates in fowls and limits the moisture levels in organic wastes

 

How to use.

Shrimp at age 1 month can use SMECTOTIE 10 – 20 kg per rai Rai (acre or Hectare)  planted to spread the pond.

Shrimp at age 2 months can use SMECTOTIE 10-20 kg per rai  (acre or Hectare)  on every 15 days.

Shrimp at age3 months ago at SMECTOTIE 10-20 kg per rai (acre or Hectare)  on every 10 days.

Shrimp at  age 4 months to put SMECTOTIE 10-20 kg per rai (acre or Hectare)  on every 7 days.

ZEO PLATINUM ไคลน็อพติโลไลท์ผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

180฿
ZEO GOLD ไคลน็อพติโลไลท์ สามารถแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์และสารพิษตกค้างในอาหารสัตว์  กำจัดปัญหาการมีสารพิษตกค้างในเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์เลี้ยง  สามารถจับแอมโมเนีย  ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  (ก๊าซไข่เน่า)  อันเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำเน่าเสียในบ่อกุ้ง  กบ  ปลา  ตะพาบ  ช่วยปรับสภาพน้ำในบ่อ  บำบัดน้ำเสีย

ขนาดบรรจุน้ำหนัก     10   กิโลกรัม

คุณสมบัติ
– จับสารพิษในอาหารสัตว์ ทั้งที่ตกค้างมากับวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ และสารพิษที่เกิดจากความชื้นคือเชื้อรา โดยเฉพาะในโคนม สามารถแ้ก้ปัญหาสารอะฟลาท๊อกซินตกค้างในน้ำนม

– ช่วยในการบดย่อยอาหารในกระเพาะสัตว์ได้ดียิ่งขึ้น

– ในเป็ด ไก่ นกกระทา ที่เลี้ยงเพื่อผลิตไข่สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับเปลือกไข่ ลดจำนวนไข่แตก บุบ ยุบ ร้าว ง่ายต่อการขนส่ง

– ลดปัญหากลิ่นเหม็นในคอกสัตว์กลิ่นแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า หมดปัญหาเรื่องแมลงวันรบกวน

– ช่วยลดความเครียดให้กับสัตว์เลี้ยง และผู้ที่อาศัยใกล้กับบริเวณคอกหรือเล้าสัตว์ เนื่องจากไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน และยังช่วยลดปริมาณการตายของไก่ได้ถึง 80 %

– จับแอมโมเนีย และก๊าซไข่เน่าในบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา หรือสัตว์น้ำอื่นๆ อันเป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซ ไนไตรท์ ไนเตรท ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย

– ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์

วิธีการใช้

– ในสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ นก นกกระทา ใช้ผสมอาหารเพียง 3 % ของน้ำหนักอาหาร

– ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โคเนื้อ โคนม แำพะ แกะ กระต่าย แมว สุนัข ใช้ผสมอาหารเพียง % ของน้ำหนักอาหาร
– ในสัตว์น้ำ ใช้ผสมในอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยง 3 – 5 % ของน้ำหนักอาหาร
– หว่านลงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อจับแอมโมเนียในบ่อ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 15 – 30 วัน
– ใช้หว่านทับลงบนมูลสัตว์ เพื่อดับหรือกำจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นของก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ที่เกิดจากการหมักหมมของมูลสัตว์

ทรายแมว (ชนิดเกร็ด)

50฿

ทรายแมว เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากหินแร่ภูเขาไฟ ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงผู้ใช้ ไม่มีสารเคมีเจือปน ช่วยดูดซับของเหลว กลิ่นเหม็นของสัตว์เลี้ยงให้หมดและแห้ง ไม่มีกลิ่นเหม็น หรือหว่านเพื่อดับกลิ่นในคอก กรง สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงสวยงามนอกจากนี้ สามารถผสมอาหารให้สัตว์ปีกกินเพื่อช่วยในการย่อยและขับถ่ายออกมาจะไม่มีกลิ่นเหม็น

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ถุง

อัตราการใช้

 1. ผสมอาบน้ำสัตว์เลี้ยง ใช้ทรายแมว 200  กรัม ผสมน้ำ  15-20  ลิตร ละลายให้เข้ากันอาบน้ำสุนัข แมว ฯลฯ เพื่อขจัดกลิ่นอับเหม็นสาบ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันกำจัด เห็บ เหา ไร หมัด  อีกด้วย
 2. นกสัตว์ปีกที่ถูกไรรบกวนและคันอยู่เสมอ ให้ใช้ทรายแมว ผสมกับทรายละเอียดและพูมิช ในปริมาณเท่าๆ กัน  ใส่ถาดวางไว้ให้นกลงคลุกเกลือกตัว ซึ่งสามารถช่วยกำจัดไรนก ไรไก่ ได้เช่นเดียวกัน
 3. กำจัดกลิ่นในคอกสัตว์  หากพบว่าจุดใดมีกลิ่นเหม็น  ให้ใช้ทรายแมวผสมทรายละเอียดและพูมิชในปริมาณเท่าๆ กัน หว่านให้ทั่วเพื่อดับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์

ZEO GOLD สเม็คไทต์เม็ด(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

200฿

ใช้รักษาความสมดุลของ ph ดินในบ่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไป ทำให้น้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา หรือบ่อสัตว์น้ำอื่นๆ สะอาดขึ้นอย่างรวดเร็ว  และยังมีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้เป็นสิ่งมีชีวิตในน้ำอย่าง ไรแดง เบนโธส และกุ้ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเปลือก ทำให้เปลือกแข็งตัวไม่นิ่ม  ทำให้เกิดห่วงโซ่อาหารธรรมชาติ  ถ้านำไปใช้กับ ปลากัด ก็จะช่วยให้เกล็ดและฟันคมและแข็งแรง กัดเก่ง และทนขึ้นกว่าเดิม สามารถใช้ในการจับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้้ยง ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือหวัีดเทียม (โรคหวัดหน้าบวม) ในแก่ ช่วยลดความเครียดจากก๊าซของเสียต่าง ๆ ในคอกสัตว์

คุณสมบัติ

              ใช้ในสัตว์น้ำ เพื่อจับแอมโมเนียเป็นสาเหตุของการเกิด ไนไตรท์ ไนเตรทได้อย่างฉับพลัน ทันท่วงที

              – ใช้จับบัคเตรีเรืองแสงในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบ บ่อกบ และน้ำเสียทั่วไป

              – ใช้รักษาสมดุล PH ของน้ำและดินในบ่อไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันและรวดเร็ว

              – ช่วยทำให้น้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบ บ่อพักน้ำเสีย สะอาดขึ้นอย่างรวดเร็ว

            – มีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้มีประโยชน์ต่อไรแดง เบนโธส และกุ้งในการสร้างเปลือกจนเกิดห่วงโซ่อาหารธรรมชาติที่พื้นบ่อ

              – ในปลากัดช่วยให้เกล็ดและฟันของปลากัดแข็งแรงและคมขึ้น

              – จับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้ยง คอกไก่ คอกนกกระทา กระต่าย คอกหมู

              – จับสารพิษในอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง นก เป็ด ไก่ สุกร ทำให้การเผาผลาญอาหารของสัตว์ดีขึ้น จับของเสียและก๊าซตั้งแต่ในระบบทางเดินอาหาร เมื่อสัตว์ขับถ่ายออกมาของเสียและกิล่นเหม็นจะลดลง

              – ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือโรคหวัดหน้าบวมในไก่ นกกระทา ลดความเครียดของสัตว์ และผู้เลี้ยงอันเกิดจากกลิ่นเหม็น กลิ่นแอมโมเนีย

วิธี การใช้

              – ใช้ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อกบ บ่อตะพาบน้ำ ใช้ครั้งละ 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่

ZEO PLATINUM ซีโอฟาร์มเม็ด(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

350฿

ZEO PLATINUM ซีโอฟาร์ม  หินแร่ภูเขาไฟใช้ในฟาร์ม (สุกร เป็ด ไก่ วัว ควาย ฯลฯ
ช่วยแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในคอกปศุสัตว์และสารพิษตกค้างในอาหาร กำจัดปัญหาสารพิษตกค้างในเนื้อสัตว์หรือผลผลิตจากสัตว์เลี้ยง ช่วยจับแอมโมเนีย  ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า)ในคอกปศุสัตว์ ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือหวัดเทียม (โรคหวัดหน้าบวม)ในไก่ ช่วยลดอาการเครียดจากก๊าซของเสียต่างๆ ในคอกสัตว์

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม ต่อกระสอบ

คุณสมบัติ

 • จับสารพิษในอาหารสัตว์ ทั้งที่ตกค้างมากับวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ และสารพิษที่เกิดจากความชื้น เช่น เชื้อรา โดยเฉพาะในโคนม ช่วยสามารถแก้ปัญหาเรื่องอะฟลาท๊อกซินตกค้างในน้ำนม
 • ช่วยส่งเสริมให้กระเพาะบดย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยจับของเสียในระบบทางเดินอาหาร เมื่อขับถ่ายของเสียออกมากลิ่นเหม็นจะลดน้อยลง
 • เพิ่มแคลเซียมในขบวนการสร้างเปลือกไข่ของเป็ด ไก่ นกกระทา ให้มีความแข็งแกร่ง ช่วยลดปริมาณไข่ที่แตก บุบ ยุบ ร้าว
 • ลดปัญหากลิ่นเหม็น กลิ่นแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ในคอกปศุสัตว์ ช่วยลดปัญหาเรื่องแมลงวัน
 • ช่วยลดอาการเครียดของสัตว์เลี้ยง ผู้ที่อาศัยใกล้กับบริเวณคอกปศุสัตว์เนื่องจากไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน  อีกทั้งช่วยลดปริมาณการตายเนื่องจากแพ้แอมโมเนีย (โรคหวัดหน้าบวม)ในไก่  นกกระทา ได้ถึง 80 
 • ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและเพิ่มอัตราแลกเนื้อของโค สุกร ฯลฯ

วิธีการใช้

 •  สัตว์ปีก เป็ด ไก่ นกกระทา ใช้ผสมร่วมอาหารในอัตรา 3 กิโลกรัม ของน้ำหนักอาหาร 100 กิโลกรัม
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  โค  โคนม แพะ แกะ กระต่าย แมว ฯลฯ ใช้ผสมร่วมอาหารในอัตรา 3 กิโลกรัม ของน้ำหนักอาหาร 100 กิโลกรัม
 • หว่านกลบมูลสัตว์เพื่อขจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ที่เกิดจากการหมักหมมของมูลบนพื้นคอกหรือบริเวณบ่อพักของเสีย

—————————————————————————————————-

ZEO PLATINUM-TM

 

ZEO PLATINUM-TM is a special grade volcanic rock of minerals through carefully selected for use on the farm (cattle, pigs, poultry, etc.).
Resolves in the stench and toxic residues in livestock feed. Eliminate toxic residues in meat or products from animals. Help control ammonia. Hydrogen sulfide gas. (Hydrogen sulfide) in livestock. Prevent loss of ammonia or artificial cold. (Colds, facial swelling) in chickens. Helps relieve stress of waste gas in the stables.

Property 
• Catch toxins in animal feed. The residues from the production of animal feed. And toxins caused by wetness, such as fungi, especially in dairy cattle. Can help solve the problem of aflatoxin residues in milk.
• help promote better digestion gizzard. They can handle the waste in the digestive tract.On the excretion of waste to reduce odor.
• Increased movement of calcium in the eggshell of the domestic fowl, partridge strength.Reduces the amount of eggs that crack Earthbound collapsing.
• Reduce odor. Ammonia, hydrogen sulfide odor in livestock. 
Reduces fly problems. 
• help relieve stress for your pet. People who live near the stockyard stench because disturbing. It also reduces the amount of ammonia lost due to death. (Colds, facial swelling) in chicken quail to 80%. 
• Stimulates growth and FCR of pigs, cattle, etc.. 

How to use 
• quail poultry, poultry meal mixed with 3 kg of weight at the rate of 100 kg of food.
• Animal feeding dairy cattle, goats, sheep, rabbits, cats, etc. are included in the composite rate of 3 kg of weight, 100 kg of food.
• Remove manure to eliminate the sweet smell. Ammonia, hydrogen sulfide odor is caused by the accumulation of data on stable ground or grounds of the sump.

ZEO PLATINUM ไคลน็อพติโลไลต์เม็ด(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

200฿

ZEO GOLD ไคลน็อพติโลไลท์ สามารถแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นในคอก สัตว์และสารพิษตกค้างในอาหารสัตว์  กำจัดปัญหาการมี สารพิษตกค้างในเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์เลี้ยง  สามารถ จับแอมโมเนีย  ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  (ก๊าซ ไข่เน่า)  อันเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำเน่าเสียในบ่อ กุ้ง  กบ  ปลา  ตะพาบ  ช่วยปรับสภาพน้ำในบ่อ  บำบัดน้ำเสีย

ขนาดบรรจุน้ำหนัก     10

คุณสมบัติ

               – จับสารพิษในอาหารสัตว์ ทั้งที่ตกค้างมากับวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ และสารพิษที่เกิดจากความชื้นคือเชื้อรา โดยเฉพาะในโคนม สามารถแ้ก้ปัญหาสารอะฟลาท๊อกซินตกค้างในน้ำนม

                – ช่วยในการบดย่อยอาหารในกระเพาะสัตว์ได้ดียิ่งขึ้น

                – ในเป็ด ไก่ นกกระทา ที่เลี้ยงเพื่อผลิตไข่สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับเปลือกไข่ ลดจำนวนไข่แตก บุบ ยุบ ร้าว ง่ายต่อการขนส่ง

                – ลดปัญหากลิ่นเหม็นในคอกสัตว์กลิ่นแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า หมดปัญหาเรื่องแมลงวันรบกวน

             – ช่วยลดความเครียดให้กับสัตว์เลี้ยง และผู้ที่อาศัยใกล้กับบริเวณคอกหรือเล้าสัตว์ เนื่องจากไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน และยังช่วยลดปริมาณการตายของไก่ได้ถึง 80 %

             – จับแอมโมเนีย และก๊าซไข่เน่าในบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา หรือสัตว์น้ำอื่นๆ อันเป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซ ไนไตรท์ ไนเตรท ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย

              – ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์

วิธี การใช้

             – ในสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ นก นกกระทา ใช้ผสมอาหารเพียง 3 % ของน้ำหนักอาหาร

                – ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โคเนื้อ โคนม แำพะ แกะ กระต่าย แมว สุนัข ใช้ผสมอาหารเพียง % ของน้ำหนักอาหาร

                         ในสัตว์น้ำ ใช้ผสมในอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยง 3 – 5 % ของน้ำหนักอาหาร

                         หว่านลงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อจับแอมโมเนียในบ่อ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 15 – 30 วัน

               – ใช้หว่านทับลงบนมูลสัตว์ เพื่อดับหรือกำจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นของก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ที่เกิดจากการหมักหมมของมูลสัตว์

บาซิลลัส MT

150฿

สาเหตุที่ทาให้น้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งเน่าเสียมีหลายสาเหตุดังนี้

ZEO PLATINUM สเม็คโตไทต์เม็ด(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

350฿

ZEO PLATINUM สเม็คโตไทต์ ใช้จับ แอมโมเนีย, ไฮโดรเย่นซัลไฟด์, ไนไตรท์, มีเธนและของเสียต่างๆ ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบน้ำ บ่อกบ บ่อพักน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย ใช้จับกลิ่นเหม็นและกลิ่นแอมโมเนีย ไฮโดรเย่นซัลไฟด์ ในคอกสัตว์ เป็นหินแร่ภูเขาไฟแท้ๆ เทียบเท่ากับ ซีโอไลท์ที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา ญีปุ่น แคนาดา ฯลฯ

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/กระสอบ

ใช้รักษาความสมดุลของ ph ดินในบ่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไป ทำให้น้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา หรือบ่อสัตว์น้ำอื่นๆ สะอาดขึ้นอย่างรวดเร็ว  และยังมีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้เป็นสิ่งมีชีวิตในน้ำอย่าง ไรแดง เบนโธส และกุ้ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเปลือก ทำให้เปลือกแข็งตัวไม่นิ่ม  ทำให้เกิดห่วงโซ่อาหารธรรมชาติ  ถ้านำไปใช้กับ ปลากัด ก็จะช่วยให้เกล็ดและฟันคมและแข็งแรง กัดเก่ง และทนขึ้นกว่าเดิม สามารถใช้ในการจับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้้ยง ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือหวัีดเทียม (โรคหวัดหน้าบวม) ในแก่ ช่วยลดความเครียดจากก๊าซของเสียต่าง ในคอกสัตว์

คุณสมบัติ

              – ใช้ในสัตว์น้ำ เพื่อจับแอมโมเนียเป็นสาเหตุของการเกิด ไนไตรท์ ไนเตรทได้อย่างฉับพลัน ทันท่วงที

              – ใช้จับบัคเตรีเรืองแสงในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบ บ่อกบ และน้ำเสียทั่วไป

              – ใช้รักษาสมดุล PH ของน้ำและดินในบ่อไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันและรวดเร็ว

              – ช่วยทำให้น้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบ บ่อพักน้ำเสีย สะอาดขึ้นอย่างรวดเร็ว

            – มีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้มีประโยชน์ต่อไรแดง เบนโธส และกุ้งในการสร้างเปลือกจนเกิดห่วงโซ่อาหารธรรมชาติที่พื้นบ่อ

              – ในปลากัดช่วยให้เกล็ดและฟันของปลากัดแข็งแรงและคมขึ้น

              – จับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้ยง คอกไก่ คอกนกกระทา กระต่าย คอกหมู

              – จับสารพิษในอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง นก เป็ด ไก่ สุกร ทำให้การเผาผลาญอาหารของสัตว์ดีขึ้น จับของเสียและก๊าซตั้งแต่ในระบบทางเดินอาหาร เมื่อสัตว์ขับถ่ายออกมาของเสียและกิล่นเหม็นจะลดลง

              – ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือโรคหวัดหน้าบวมในไก่ นกกระทา ลดความเครียดของสัตว์ และผู้เลี้ยงอันเกิดจากกลิ่นเหม็น กลิ่นแอมโมเนีย

วิธี การใช้

              – สเม็คโตไทต์ชนิดผง  ใช้คลุกผสมกับอาหารกุ้ง  3  %  คืออาหารกุ้ง  97  ก.ก.  คลุกสมอาหาร  3  ก.ก.  เพื่อจับแอมโมเนียในลำไส้กุ้งและจับสารพิษในอาหาร
สเม็คโตไทต์ชนิดเม็ด  ใช้หว่านในบ่อกุ้งเพื่อจับแอมโมเนียในน้ำที่เกิดจากการย่อยสารอินทรีย์วัตถุ

    ช่วงเวลาการใช้กับอายุกุ้ง

    กุ้งอายุ  1  เดือนใส่สเม็คโตไทต์ 10-20  กก.ต่อไร่  หว่านให้กระจายทั้งบ่อ
กุ้งอายุ  2  เดือนใส่สเม็คโตไทต์  10-20  กก.ต่อไร่  โดยใส่  15  วันครั้ง
กุ้งอายุ  3  เดือนใส่สเม็คโตไทต์  10-20  กก.ต่อไร่  โดยใส่  10  วันครั้ง
กุ้งอายุ  4  เดือนใส่สเม็คโตไทต์  10-20  กก.ต่อไร่  โดยใส่  7  วันครั้ง
ใช้ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อกบ บ่อตะพาบน้ำ ใช้ครั้งละ 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่