Showing 1–24 of 29 results

แสดงแถบด้านข้าง
ปิด

ZEO GOLD ภูไมท์ผง (ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

170฿
สารละลายดิน
ปิด

สารละลายดิน

300฿
แซทธูเรต
ปิด

แซทธูเรต

300฿
โพลิเมอร์(สารอุ้มน้ำ)
ปิด

โพลิเมอร์(สารอุ้มน้ำ)

250฿
pHน้ำ
ปิด

pHน้ำ

350฿
pHดิน
ปิด

pHดิน

400฿
โพลิเมอร์(ชนิดกระสอบ)
ปิด

โพลิเมอร์(ชนิดกระสอบ)

10,000฿
สารอุดบ่อ
ปิด

สารอุดบ่อ

Rated 5.00 out of 5
300฿
โพแทสเซียมฮิวเมท
ปิด

โพแทสเซียมฮิวเมท

200฿
ปิด

ภูไมท์ก้อน8-16 mm.

30฿
ปิด

ภูไมท์ก้อน 30-50 mm.

50฿
ซีโอไลท์ก้อน3-5 mm.(Clinoptilolite chip)
ปิด

ซีโอไลท์ก้อน3-5 mm.(Clinoptilolite chip)

20฿
ปิด

ซีโอไลท์ก้อน 6-10 mm.

30฿
ซีโอไลท์(Zeolite)
ปิด

ซีโอไลท์(Zeolite)

250฿
ปิด

เบนโธไนท์Bentonite

100฿
ปิด

เพอร์ไลท์Perlite

170฿
เวอร์มิคูไลท์Vermiculite
ปิด

เวอร์มิคูไลท์Vermiculite

170฿
ZEO SILVERซอยพลัส(ผง)
ปิด

ZEO SILVERซอยพลัสผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

140฿
ZEO SILVERหินฟอสเฟต
ปิด

ZEO SILVERหินฟอสเฟต(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

90฿
ZEO SILVERโดโลไมท์
ปิด

ZEO SILVERโดโลไมท์(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

80฿
ZEO GOLDม้อนโมริลโลไนท์(ชนิดเม็ด)
ปิด

ZEO GOLDม้อนโมริลโลไนท์เม็ด(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

160฿
ZEO GOLDม้อนโมริลโลไนท์(ชนิดผง)
ปิด

ZEO GOLDม้อนโมริลโลไนท์ผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

140฿
ZEO GOLDภูไมท์ซัลเฟตแดง(ชนิดผง)
ปิด

ZEO GOLDภูไมท์ซัลเฟตแดงผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

160฿
ZEO GOLDภูไมท์ซัลเฟตเหลือง(ชนิดเม็ด)
ปิด

ZEO GOLDภูไมท์ซัลเฟตเหลืองเม็ด(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

180฿