Showing all 4 results

โพลิเมอร์ สารอุ้มน้ำ

250฿

โพลิเมอร์คือสารประเภทคาร์โบไฮเดรตมีโครงสร้างเป็นโพลิแอกติลามายมีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารอุ้มน้าการดูดน้าจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากใน5นาทีแรกคือดูดน้าได้200-400เท่าแต่ถ้าน้ามีเกลือหินปูนกรดด่างเจือปนอยู่ก็จะดูดน้าได้น้อยลงคือไม่ถึง400เท่าแต่อย่างไรก็ไม่ต่ากว่า100เท่าประโยชน์

ซิงค์อะโกร

250฿

ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม

ซิงค์คีเลท75 %

250฿

ธาตุอาหารสาหรับพืชป้องกันการแพ้อากาศร้อน-หนาวจัดกระตุ้นขั้วเหนียว

ทีจีเอ อะมิโน (Amino Tech ตราทีจีเอ)

300฿

คุณประโยชน์

. เป็นส่วนประกอบของการสังเคราะโปรตีนในพืช

. ช่วยลดความเครียดของพืชที่เกิดจากสภาวะไม่เหมาะสม เช่น สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศหนาวเย็นและแห้ง หรือสภาวะอากาศร้อนจัด

. เป็นส่วนประกอบในการสร้างและสังเคราะห์ฮอร์โมนพืช เช่น อ๊อกซิน อทิลีน และอื่นๆ

. ช่วยในการสุกและเข้าสีของผลไม้

. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต

. ช่วยดูดซึมและนำพาธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืช