Showing all 14 results

ทีจีเอ แม็กซ์ (TGA MAX)

300฿

คุณประโยชน์ : ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงทำให้ใบพืชเขียวเข้ม ใบหนา ช่วยสังเคราะห์โปรตีน ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารต่างๆไปใช้ได้มากขึ้น ช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพืช ช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสในพืช เพิ่มการสร้างน้ำตาลและแป้ง ช่วยเพิ่มรสชาติสีสัน และความหวานให้แก่ผล และช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น

ซิลโคเทรซ (SilcoTrace)

300฿

คุณประโยชน์ : ช่วยในการสร้างตาดอกของพืช เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์เพิ่มการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชสร้างแป้งและน้ำตาลมากขึ้น ช่วยสังเคราะห์โปรตีน แก้อาการใบแก้วใบลายในส้มมะนาว เสริมสร้างความสมบูรณ์แก่พืช ช่วยให้พืชมีความสามารถในการดูดธาตุอาหารต่าง ๆ ในดินขึ้นมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เพิ่มการเจริญเติบโตของผล ทำให้ผลมีขนาดใหญ่

ทีจีเอ แคล (TGA CAL)

300฿

คุณประโยชน์ : ช่วยในการแบ่งเซลล์ ช่วยในการงอกของเกสรตัวผู้ช่วยให้งอกเข้าไปผสมกับไข่ของเกสรตัวเมีย ช่วยเพิ่มจำนวนการติดผลต่อช่อ รวมทั้งช่วยขยายขนาดของผล และสามารถป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือฝักแตก ทำให้เนื้อแน่น ป้องกันแกนไส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้นช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากต้น จากใบมาสู่ผลและเมล็ดสามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการหลุดร่วงได้ เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง ช่วยให้ใบพืชเขียวเข้มมากขึ้น

ปุ๋ยอินทรีย์ตราทีจีเอ

350฿

ประโยชน์ ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้เกิดช่องว่างอากาศในดิน ช่วยให้ดินสามารถ

เก็บธาตุอาหารและอุ้มน้ำได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้พืชสามารถดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น เหมาะสมต่อการปลูกพืชทุก

ชนิด แต่เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยชน์อยู่น้อย จึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดของพืช

พืชที่แนะนำให้ใช้ ใช้ได้กับนาข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมันและยางพารา ไม้ดอก ไม้ประดับ สนามหญ้า

ทีจีเอ-เอฟ 4 (4-24-24)

300฿

-ปราศจากคลอไรด์ และมีปริมาณค่าดัชนีเกลือต่ำ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อใบและเนื้อเยื่ออ่อนของพืช
-เพิ่มการสะสมอาหารเพื่อสร้างตาดอกและออกดอก
-เพิ่มคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายและ
-การสะสมแป้งและน้ำตาล เพิ่มความหวาน

ทีจีเอ-เอฟ 3 (0-25-30)

300฿

– ช่วยป้องกันหัวเรื่อง: การแตกคุณใบอ่อนในห้างหุ้นส่วนจำกัดช่วงออกและติดผลและช่วย
ควบคุมไนโตรเจนเนื่องจากสภาพอากาศและคุณดินมีความชื้นสูงสุดสูง
– ส่งเสริมในการออกดอกนอกฤดูเพิ่มปริมาณ การสะสมแป้งและน้ำตาล
– ช่วยเร่งในการพัฒนาของระยะใบ อ่อนให้ เป็นใบแก่
– เพิ่มเพิ่มไขมัน

ทีจีเอ-เอฟ 2 (13-13-13)

300฿

-ส่งเสริมการแตกใบอ่อน เร่งการเจริญเติบโต
-ช่วยให้ใบเขียวเข้มสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารได้ดี
-ช่วยขยายขนาดผลทำให้เปลือกหนาและแข็งแรง
-ลดปัญหาผลแตกและการหลุดร่วง

ทีจีเอ-เอฟ 1 (20-4-4

300฿

-ส่งเสริมการแตกใบอ่อน เร่งการเจริญเติบโต

-ช่วยให้ใบเขียวเข้มสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารได้ดี

-ช่วยขยายขนาดผลทำให้เปลือกหนาและแข็งแรง

– ลดปัญหาผลแตกและการหลุดร่วง

ทีจีเอ-วี 2 (TGA-V 2)

300฿

คือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำที่อยู่ในรูปสารละลายใส เข้มข้น ประกอบไปด้วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารเสริม ที่อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อระยะการเจริญเติบโตของพืช

ทีจีเอ-วี 1 (TGA-V 1)

300฿

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำที่อยู่ในรูปสารละลายใส เข้มข้น ประกอบไปด้วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารเสริมและ อะมิโนแอซิด ที่อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อระยะการเจริญเติบโตของพืช

ซิงค์อะโกร

300฿

ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม

ทีจีเอ อะมิโน (Amino Tech ตราทีจีเอ)

300฿

คุณประโยชน์

. เป็นส่วนประกอบของการสังเคราะโปรตีนในพืช

. ช่วยลดความเครียดของพืชที่เกิดจากสภาวะไม่เหมาะสม เช่น สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศหนาวเย็นและแห้ง หรือสภาวะอากาศร้อนจัด

. เป็นส่วนประกอบในการสร้างและสังเคราะห์ฮอร์โมนพืช เช่น อ๊อกซิน อทิลีน และอื่นๆ

. ช่วยในการสุกและเข้าสีของผลไม้

. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต

. ช่วยดูดซึมและนำพาธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืช

โพลิเมอร์ สารอุ้มน้ำ

250฿

โพลิเมอร์คือสารประเภทคาร์โบไฮเดรตมีโครงสร้างเป็นโพลิแอกติลามายมีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารอุ้มน้าการดูดน้าจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากใน5นาทีแรกคือดูดน้าได้200-400เท่าแต่ถ้าน้ามีเกลือหินปูนกรดด่างเจือปนอยู่ก็จะดูดน้าได้น้อยลงคือไม่ถึง400เท่าแต่อย่างไรก็ไม่ต่ากว่า100เท่าประโยชน์