การเกษตร, Uncategorized

ชาวบ้านเปิดทางชลประทาน สร้างประตูน้ำปิงแต่ห้ามรื้อฝาย

fiogf49gjkf0d

  นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำจากฝายท่าวังตาล ฝายหนองผึ้ง และฝายท่าศาลา (ฝายพญาคำ) ได้ยินยอมลงนามในบันทึกข้อตกลง ให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงแล้ว โดยฝายดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านทั้ง 3 ฝาย จะไม่มีการรื้อออก และจะมีการบำรุงรักษาให้ใช้ประโยชน์ได้ดีดังเดิมต่อไป จนกว่าผู้ใช้น้ำจะมั่นใจในประโยชน์ของประตูระบายน้ำที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ หลังจากนั้นทุกฝ่ายจะหารือในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

fiogf49gjkf0d

สำหรับการั้งยั้งสามารถควบคุมบานระบายให้ชะลอน้ำไว้เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อจังหวัดลำพูนซึ่งตั้งอยู่ทางด้านท้ายน้ำได้ก่อสร้างประตูระบายน้ำดังกล่าว เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรของทั้งสามฝาย รวมกว่า 37,300 ไร่ รวมทั้งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อส่งให้กับฝายต่างๆในเขตท้ายตัวเมือง จ.เชียงใหม่ และลำพูน ส่วนในอนาคตหากทำการขุดลอกท้องน้ำ ขยายลำน้ำปิง และปรับสภาพฝายหินทิ้ง ในช่วงฤดูฝนลำน้ำปิงจะสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ถึง 800-1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งสามารถควบคุมบานระบายให้ชะลอน้ำไว้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อ จ.ลำพูน ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านท้ายน้ำได้อีกด้วย


 ในส่วนของความก้าวหน้าโครงการดังกล่าวนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาเวนคืนเพื่อก่อสร้าง ณ บ้านท่าวังตาล หมู่ที่ 1 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี และบ้านป่าแดดเหนือ หมู่ที่ 3 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหา และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2555 อย่างแน่นอน โดยใช้งบก่อสร้างประมาณ 465 ล้านบาท


 


ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2552


http://www.naewna.com/news.asp?ID=183174

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *