เลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลา ไก่ไม่เครียด ปลาโตไวได้ขนาด ประหยัดอาหารน้ำไม่เน่าเสีย มีแต่ได้

Continue reading