ลดต้นทุนเกษตรกรด้วยการหมักขยายจุลินทรีย์ด้วยวิธีที่ปลอดเชื้อ….เรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้าม

อ่านต่อ

หลักการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพให้ได้ผล…จำเป็นต้องเน้นคุณภาพและมาตรฐาน

อ่านต่อ

การป้องกันรักษาโรคกุ้งแห้งในพริกแบบปลอดภัยไร้สารพิษ

อ่านต่อ