ใช้จุลินทรีย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพแทนเคมีอันตราย กำจัดแมลง หนอน ไร รา ผลิตเห็ดอินทรีย์ ผู้กินผู้ใช้ก็มั่นใจปลอดภัยทั้ง 2ฝ่าย

Continue reading