ซิลิก้า(พูมิชซัลเฟอร์)ร่วมกับเมทาไรเซียม(ฟอร์แทรน)…ช่วยเพิ่มผลิตและลดการเข้าทำลายของด้วงแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันได้

Continue reading

กักแอปเปิ้ลอเมริกา 2 ตู้ ปาล์มน้ำมันขาดตลาดเหมือนปีที่แล้วต้องน้ำเข้า ควรเลี้ยงกระบือสร้างจุลินทรีย์ปุ๋ยหมัก

Continue reading