เลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลา ไก่ไม่เครียด ปลาโตไวได้ขนาด ประหยัดอาหารน้ำไม่เน่าเสีย มีแต่ได้

Continue reading

ซีโอฟาร์มช่วยเพิ่มน้ำหนักลดปัญหากลิ่นเหม็นในฟาร์มไก่ของคุณแสงระวี บุญเพ็งที่จังหวัดสระบุรี

Continue reading

ยุคที่ปศุสัตว์หน้าฟาร์มราคาถูก กลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน“ฟ้องร้อง” “ซีโอฟาร์ม”คือทางเลือกที่ช่วยท่านได้

Continue reading