ยุคที่ปศุสัตว์หน้าฟาร์มราคาถูก กลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน“ฟ้องร้อง” “ซีโอฟาร์ม”คือทางเลือกที่ช่วยท่านได้

อ่านต่อ