ประโยชน์ของสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์กับสวนทุเรียน

Continue reading

ใช้ไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับทิลิส)กับอินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า)

Continue reading

ต้นทุเรียนโทรมยา ไม่แตกใบอ่อน ไม่ออกราก หนีไม่พ้นรากเน่าโคนเน่า

Continue reading

ปลูกผักในน้ำกับปลูกผักบนดิน… อย่างไหนฟินกว่ากัน

Continue reading

แต่งดอกจัดใบทุเรียนแก้ไขเรื่องพี่ถีบน้องด้วยแคลเซียมโบรอน

Continue reading