แต่งดอกจัดใบทุเรียนแก้ไขเรื่องพี่ถีบน้องด้วยแคลเซียมโบรอน

Continue reading

การตัดแต่งกิ่งทุเรียนหลังเก็บเกี่ยว….มีความสำคัญอย่าเกิน 1 สัปดาห์

Continue reading