หัวเชื้อเห็ดนางรม(ข้าวฟ่างขวดกลม) 1

หัวเชื้อเห็ดนางรม(ข้าวฟ่างขวดกลม)