หัวเชื้อเห็ดภูฐาน(ข้าวฟ่างขวดกลม) 1

หัวเชื้อเห็ดภูฐาน(ข้าวฟ่างขวดกลม)