หัวเชื้อเห็ดขอนขาวเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม) 1

หัวเชื้อเห็ดขอนขาวเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)