0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

ยินดีต้อนรับสู่

THAIGREENAGRO

ปลอดภัย มีคุณภาพ ไว้ใจได้

ดูสินค้าทั้งหมด

เกษตรปลอดสารพิษ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

สื่อความรู้


ยินดีต้อนรับสู่

THAIGREENAGRO

เพื่อให้ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ เป็นสถาบันที่มีความมั่นคง ยั่งยืน แข็งแกร่งในการที่จะพัฒนาส่งเสริมระบบเกษตรกรรมของไทยเราให้ปลอดภัยจากสารพิษ premiumghostwriter.de

เราเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหรือค้นคว้าหาข้อมูลด้านเกษตรกรรม ghostwriting hausarbeit , เกษตรปลอดภัย, เกษตรปลอดสารพิษ และ เกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้ที่สนใจ, พี่น้องเกษตรกร, นักเรียน, นักศึกษา เพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพที่ยั่งยืน ghostwriter ยาวนาน ของตนเอง ดั่งที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้ก่อร่างสร้างตัวกันมาด้วยอาชีพนี้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์และตลอดไป เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางด้านการเกษตรแบบใหม่ที่ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกษตรกร ลด ละ เลี่ยง เลิก การใช้สารพิษในการเกษตรเพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้แก่พี่น้องเกษตรกรในการผลิตเกษตรปลอดสารพิษต้นทุนต่ำ และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและพัฒนาอาหารของโลกให้ปลอดภัยจากสารพิษและสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ghostwriting

  • เกษตรกรยุคใหม่
  • เกษตรปลอดสารพิษ


อ่านเพิ่มเติม
ติดต่อเรา
อ่านเพิ่มเติม
ติดต่อเรา

บริการของเรา

บริการจาก THAIGREENAGRO

แหล่งผลิตชัดเจน

ทีมงานมืออาชีพของเราสามารถตอบโจทย์ให้เกษตรกรได้ทุกสาขาอาชีพ

ทีมงานมืออาชีพ

ทีมงานมืออาชีพของเราสามารถตอบโจทย์ให้เกษตรกรได้ทุกสาขาอาชีพ

ให้คำปรึกษาฟรี

บริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรปลอดสารพิษ ตรวจน้ำ ตรวจดิน ฟรี

ปลอดสารพิษ

ผลิตภัณฑ์ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

TGA MAX
ทีจีเอ แคล1
ซิลโคเทรซ
ทีจีเอ อะมิโน
ซิงค์อะโกร
แอดจั๊ส
3.นีมาเคียว
11.อัตราการใช้ ทีจีเอ วี 1
12.อัตราการใช้ ทีจีเอ วี 2
13.อัตราการใช้ ทีจีเอ F1
14.อัตราการใช้ ทีจีเอ F2
15.อัตราการใช้ ทีจีเอ F3
16.อัตราการใช้ ทีจีเอ F4
13.บูเวเรีย
10.แบคเทียร์

Previous
Next

เกษตรปลอดสารพิษเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ตราใบไม้ลายธงชาติ

ดูสินค้าทั้งหมด


นีมาเคียว ( ขนาดบรรจุ 100 กรัม )
฿100.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
นีมาเคียว ( ขนาดบรรจุ 500 กรัม )
฿400.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
ทรายแมว( ขนาด 1 กิโลกรัม/ชนิดเกร็ด )
฿50.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
ซอยพลัสผง ขั้นต่ำ 5 กระสอบ
( ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม )

฿140.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
ซอยพลัสเม็ด ขั้นต่ำ 5 กระสอบ
( ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม ))

฿160.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
pHดิน
( ขนาด 1 ชุด )

฿600.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
pHน้ำ
( ขนาด 1 ชุด )

฿500.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
หินฟอสเฟต ( ขั้นต่ำ 5 กระสอบ )
( ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม )

฿90.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
ภูไมท์ซัลเฟตแดงเม็ด ขั้นต่ำ 5 กระสอบ
( ขนาด20กิโลกรัม )

฿180.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
ภูไมท์ซัลเฟตแดงผง ขั้นต่ำ 5 กระสอบ
( ขนาด20กิโลกรัม )

฿160.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
เมล็ดสะเดาบด Neem Powder
( ขนาด 1 กิโลกรัม )

฿140.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
ไคโตซาน-เฟรช
( ขนาดบรรจุ 500 ซีซี )

฿100.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
ปุ๋ยอินทรีย์ตราทีจีเอ สั่งขั้นต่ำ 5 กระสอบ
( ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม )

฿350.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
ซิลโคเทรซ (SilcoTrace)
( ขนาดบรรจุ 500 กรัม )

฿300.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
ทีจีเอ แม็กซ์ (TGA MAX)
( ขนาดบรรจุ 500 กรัม )

฿300.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
ทีจีเอ แคล (TGA CAL)
( ขนาดบรรจุ 1,000 ซีซี )

฿300.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
ทีจีเอ-เอฟ 4 (4-24-24)
( ขนาดบรรจุ 1,000 ซีซี )

฿300.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
ทีจีเอ-เอฟ 3 (0-25-30)
( ขนาดบรรจุ 1,000 ซีซี )

฿300.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
ทีจีเอ-เอฟ 2 (13-13-13)
( ขนาดบรรจุ 1,000 ซีซี )

฿300.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist
ทีจีเอ-เอฟ 1 (20-4-4)
( ขนาดบรรจุ 1,000 ซีซี )

฿300.00
หยิบใส่ตะกร้าAdd to wishlist


บทความ

บทความและข่าวสารล่าสุด

อ่านเพิ่มเติม
17 มี.ค.

หินแร่ภูเขาไฟ ช่วยให้ข้าวมีรสชาติและหอมอร่อยยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม16 มี.ค.

แมลงหวี่ หนอน โรงเห็ดไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

อ่านเพิ่มเติม15 มี.ค.

ทานอาหารเป็นยา เลือกทานเห็ดเป็นอาหาร ปลอดภัย ได้ทั้งสารอาหารและยารักษาโรค

อ่านเพิ่มเติม14 มี.ค.

”โพลิเมอร์”สารอุ้มน้ำ รับมื้อหน้าแล้งที่ใกล้เข้ามา

อ่านเพิ่มเติม

Picture the thrill of a welcome bonus enhancing your initial deposit, or the excitement of weekly promotions adding extra zest to your casino bonus gameplay. These incentives are the jewels in the crown, enhancing your journey with additional opportunities to strike it big.

Your journey begins with a simple yet pivotal step – registration. As you sign up, you unlock the gateway to a realm where possibility reigns supreme. Deposit play casino games your bets with ease, and watch as the magic unfolds before your eyes. The allure of bonuses and promotions lights up your path, offering not just a chance to win, but an invitation to revel in the excitement with an extra edge.

My wishlist

Product name Unit price Stock status
No products added to the wishlist
×