ข่าวเกษตร

สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์กับการเพาะเห็ด

ฟาร์มเห็ดหลายฟาร์มในขณะนี้ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นสลับกับร้อน ทำให้เห็ดเกิดอาการน๊อค ไม่ยอมออกดอกดังเช่นปรกติ เพราะอากาศที่เป็นในลักษณะที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนี้ทำให้เห็ดบางฟาร์มปรับตัวไม่ทัน บ้างก็ต้องใช้ “แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด” เอาไปช่วย บ้างก็ใช้ อาหารเสริมเห็ด “ดีพร้อม” เอาไปเสริม ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง เพราะสาเหตุหลักๆน่าจะมาจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันและสภาพของโรงเรือนไม่เหมาะสม โรงเรือนเห็ดที่ดีควรจะต้องรองรับกับสภาพภูมิอากาศได้หลากหลายรูปแบบ คือไม่ว่าสภาพอากาศภายนอกจะเป็นอย่างไร จะหนาวหรือร้อน ภายในโรงเรือนควรทำให้นิ่ง คงที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เห็ดก็ถือว่าเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่ง เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆในกลุ่มของเชื้อรา ที่มีการขยายพันธุ์โดยสปอร์ (Spor) คลามิโดสปอร์ (Clamidospor) และดอก (Fruiting body) ในการเจริญเติบสร้างเส้นไย จนเกิดเป็นดอกเห็ด บนเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมและแหล่งอาหารที่เหมาะสม สิ่งมีชีวิตเล็กๆ นั้นส่วนใหญ่ก็มักจะอ่อนไหว (Sensitive) ต่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ขนาดมนุษย์อย่างเราๆ ตัวโตกว่าจุลินทรีย์เห็ดราหลายเท่ายังมีข่าวโดนคลื่นความร้อน (Heatwave) ล้มตายไปก็เยอะ โดนความหนาวเย็นจนตายไปก็มาก นับประสาอะไรกับเห็ดราขนาดเล็กก็ย่อมที่จะหลีกไม่พ้นกฎเกณฑ์นี้ด้วยเช่นเดียวกัน

การเพาะเห็ดให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ โดยเฉพาะผู้ที่เพาะเพื่อเป็นธุรกิจการค้า ควรจะต้องหาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆ มาปรับประยุกต์ใช้ ทำให้สภาพภูมิอากาศทั้ง เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็นและกลางคืน มีความสม่ำเสมอให้มากืที่สุดเท่าที่จะทำได้ และโดยในห้วงช่วงนี้อากาศที่หนาวเย็นแบบมาเป็นระรอกอาจจะทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศลดน้อยถอยลง ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศแห้งเกินไปไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของเห็ด โรงเรือนเห็ดที่มีปัญหานี้แล้วอาจจะไม่มีเวลารดน้ำได้บ่อยๆ อาจจะใช้ สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ (Cross linked polyacrylamide copolymer) 1 กิโลกรัม แช่น้ำทิ้งไว้ในถังหรือตุ่มขนาดตั้ง 200 ลิตร หรือ 400 ลิตร ทิ้งไว้ค้างคืน หรืออย่างน้อยสัก 2-3 ชั่วโมง สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์จะค่อยดูดน้ำเข้าไปภายในมวลของเขาแล้วจะค่อยๆ พองขยายตัวดูดน้ำเข้าไปเก็บได้มากถึง 200-400 เท่า ตามคุณภาพความบริสุทธิ์ของน้ำ

หลังจากนั้นเรานำมาใส่ภาชนะวางไว้ตามจุดต่างๆ ในโรงเรือน หริอบริเวณที่ใกล้กับก้อนเชื้อเห็ด เพื่อช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เห็ดนั้นใช้น้ำแตกต่างจากพืชคือไม่จำเป็นต้องรดน้ำที่รากหรือที่เส้นไยเหมือนกับพืช เขาสามารถดูดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศได้ ขอให้มีความชื้นเพียงพอ แต่ถ้าอากาศแห้งแล้ง หนาวเย็น ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศน้อย เห็ดก็จะถูกแย่งหรือดูดความชื้นภายในก้อนออกไปสู่อากาศที่แห้ง แต่ถ้ามีแหล่งน้ำ แหล่งความชื้นจาก สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ ความชื้นจากสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ก็จะช่วยให้ความสัมพัทธ์ในอากาศไม่สูญเสียสมดุล เห็ดไม่สูญเสียความชื้น ได้รับความชื้นที่ต่อเนื่อง เจริญเติบโตดี ช่วยให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือ โทร 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com