ข่าวเกษตร

ปลูกผักสวนครัวในบ้าน

ปัจจุบัน มีคนจำนวนไม่น้อย ที่เริ่มหันมาใส่ใจกับการรักสุขภาพ สำหรับคนที่รักสุขภาพได้หันมาปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานกันเองในครัวเรือน มันเป็นแรงจูงใจที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดกระแสความเอาใจใส่ในสุขภาพ เกิดขึ้น แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ที่จะได้ผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน วันนี้จึงจะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับคนที่รักสุขภาพ โดยการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง อย่าเพิ่งคิดว่าจะยุ่งยากเกินไป ในการปลูก มันไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด เชื่อว่าหลายคนเคยเจอปัญหา ดิน ปุ๋ย วิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ในการพยายามปลูกผัก แต่ไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพฯหรือคนต่างจังหวัดก็สามารถที่จะปลูกพืชผักแบบปลอดสารพิษไว้รับประทานได้ คือปลูกแบบใส่กระถางเอาไว้กินในครัวเรือน ประหยัดพื้นที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ในจำนวนมากๆเพื่อปลูก การปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองที่บ้าน ได้ทั้งประหยัด ได้ทั้งสุขภาพดี แต่ก่อนจะลงมือปลูกอะไรนั้นแนะนำให้เริ่มต้นจากการ เตรียมดินปลูกให้ดี โดยตรวจสอบคุณภาพดินเสียก่อน ว่าPH เท่าไร PHที่ดีควรอยู่ที่ 5.5-6.5 จากนั้นเตรียมกระถาง กระบะ หรือภาชนะที่มีความลึกอย่างน้อย 30 เซนติเมตร การผสมดินสำหรับปลูกนั้น โดยใช้ ดิน 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 1 ส่วน ภูไมท์ซัลเฟต 1 ส่วน คลุกผสมให้เข้ากันแล้วนำส่วนผสมทั้งหมด ใส่ลงในกระถาง ขุดดินในกระถางให้เป็นรูตรงกลาง นำกล้าผักที่เพาะไว้แล้วมาใส่ แล้วกลบด้วยดินปลูก นำกระถางไปวางไว้ในที่ โดนแดด รดน้ำเช้า-เย็น หากมีโรคแมลงรบกวนก็ให้ใช้ จุลินทรีย์ 5 ชนิด ได้แก่ 1.ไบโอแทค (Bacillus thuringiensis ssp) บีทีชีวภาพปราบหนอน ไม่ว่าจะเป็นหนอนกอ หนอนห่อใบ หนอนใย หนอนชอนใบ ฯลฯ 2. ไบโอเซ็นเซอร์ (Bacillus Subthilis ssp.) จุลินทรีย์ชีวภาพปราบโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม มะนาว โรคแอนแทรกโนส โรคกุ้งแห้งในพริก 3.อินดิวเซอร์ (Trichoderma harzianum ssp.) จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดโรคใบด่าง ใบดำ ใบจุด ใบฉ่ำน้ำ โรครากเน่าโคนเน่า 4. คัทออฟ (beauveria bassiana ssp.) จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดเพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง 5.ฟอร์แทรน (metarhizium anisopliae ssp.) จุลินทรีย์กำจัดปลวกร้ายในอาคารบ้านเรือน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น ฯลฯ จุลินทรีย์ทั้ง 5 ชนิดนี้ ถือว่าเป็น จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ทางด้านชีวภาพที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการนำไปป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูผัก ไม่ว่า จะเป็นเพลี้ย หนอน รา และไร ที่จะเข้ามาทำลายผักได้อย่างครอบคลุม โดยไม่ต้องหันกลับไปใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีกำจัดศัตรูผัก อีกเลย เพียงเท่านี้ก็สามารถปลูกผักแบบปลอดสารพิษไว้กินในบ้านได้แล้วครับ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง) 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com