ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

2เดือนดันยางพารา120บาท เกษตรวางมาตรการแก้ราคาตก ชงครม.ดึงผลผลิตเก็บเข้าสต๊อก

fiogf49gjkf0d

นายธีระ
วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับกลุ่ม
เครือข่ายชาวสวนยางถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำในขณะนี้ กระทรวงเกษตรฯ
ได้วางแนวทางที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ทันที คือ
การดึงปริมาณยางเข้ามาเก็บไว้ในสต๊อกชั่วคราว
เพื่อใช้กลไกตลาดช่วยยกระดับราคายางให้สูงขึ้น
โดยจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติที่มี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 17 มกราคม นี้
โดยให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
จัดสรรวงเงินให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
และรัฐบาลให้ความช่วยเหลือในเรื่องปลอดดอกเบี้ย และให้ 2 หน่วยงาน หลัก คือ
องค์การสวนยาง และองค์กรเกษตรกร รับซื้อยางจากเกษตรกรจำนวน 2 แสนตันเก็บเข้าสต๊อก
เพื่อให้ปริมาณความต้องการราคายางในตลาดมีเพิ่มขึ้น
และขายออกเมื่อได้ราคาที่เหมาะสม ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวจะส่งผลต่อราคาชี้นำตลาดให้อยู่ในเกณฑ์ 105-120 บาท
ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการทันทีหลังจากนำมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติถึงวงเงิน
ในการเข้ามารับซื้อยาง เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 มกราคมนี้

fiogf49gjkf0d


“ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้ราคา ยางตกต่ำในขณะนี้มีหลายปัจจัยด้วยกัน
โดยเฉพาะอุปสงค์และอุปทานในตลาดไม่สัมพันธ์กัน
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาพบว่าประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
และภัยทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหาสึนามิ
ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ลดกำลังการผลิตถึง 60%
วิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และสภาวะเงินเฟ้อของประเทศจีน
ประกอบกับประเทศไทยก็ประสบปัญหาอุทกภัยจึงเป็นเหตุปัจจัยสำคัญทำให้ปริมาณความต้องการใช้ยางลดต่ำลง
แต่คาดว่าระดับราคาน่าจะยกระดับเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณยางที่จะออกสู่ตลาดที่กระทรวงเกษตรฯ
เตรียมเสนอรัฐบาล และปริมาณผลผลิตน้ำยางที่กรีดได้จะลดลงในช่วงปลายฤดูด้วย
ก็คาดว่าจะส่งผลทำให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นในราคาที่เกษตรกรพอใจ” นายธีระ
กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่ 16 มกราคม 2555
http://www.naewna.com/news.asp?ID=296599