ข่าวเกษตร

ไรในเห็ดปราบด้วย “ บาซิลลัส ไมโตฟากัส ”

ไร เป็นสัตว์ตัวเล็กกว่าแมลงทั่วไปมีหลายชนิด บางชนิดกินเส้นใยของเห็ดราเป็นอาหาร การเพาะเห็ดที่ทำต่อเนื่องในที่เดิม เช่นทำในโรงเรือนมีโอกาสสะสมไรมากจนระบาดทำความเสียหายหากจัดการไม่เหมาะสมจะสูญเสียทั้งผลผลิตและรายได้จำนวนมาก สาเหตุของโรคเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น โรงเรือนไม่สะอาด การผลิตไม่สะอาด หรือได้เชื้อเห็ดที่มีไรเห็ดติดมาด้วย

ไรในเห็ดกำจัดด้วย บาซิลลัส ไมโตฟากัส มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน และกำจัดไรศัตรูเห็ด โดยเฉพาะไรไข่ปลา อัตราการใช้ 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หากฉีดเพื่อป้องกันไรศัตรูเห็ด ระยะเวลา 7 วันครั้ง แต่ถ้าหากพบไรศัตรูเห็ดระบาดในก้อนเชื้อ ให้ฉีดพ่น 3 วันครั้ง ปัญหาไรศัตรูเห็ดจะหมดไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนจินตนา สินสุพรรณ์ (ฝ่ายขายภาคเหนือตอนล่าง)

092-7744903 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com