สมุนไพรชนิดหัว, สมุนไพร

ไม้ดีมีประโยชน์ – “กระทือ”แก้ปวดท้อง

นับว่า “กระทือ” เป็นพรรณไม้ที่อยู่ในตระกูลเดียวกับ ไพร ข่า ขมิ้น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป บ้างเรียก กระทือป่า กะแวน กะแอน แสมดำ อย่างชาวเหนือส่วนใหญ่เรียก แฮวดำ เฮียวดำ แต่ชาวแม่ฮ่องสอนจะเรียก เฮียวแดง

fiogf49gjkf0d

เป็นพืชล้มลุก ในวงศ์ ZINGIBERACEAE มีลำต้นเป็นเหง้าขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินสีเหลืองซีด เนื้อในสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ด้วยกลิ่นหอมนี้เอง จึงนำมาทำยา แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง แก้บิด โดยใช้เหง้าสดขนาด 20 กรัม ย่างไฟพอสุกแล้วนำไปโขลกกับน้ำปูนใส 1/2 แก้ว คั้นเอาน้ำดื่มเมื่อมีอาการ

 ใบ ออกตรงข้ามสลับตั้งฉากกัน ยาวเรียวเขียวดกหนาทึบ ซ้อนกันเป็นแผงติดต่อกันยืดยาว กว้างราว 5-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12-15 เซนติเมตร

 ดอก เป็นช่อดอกโผล่ขึ้นจากหัวใต้ดิน อัดกันแน่นสีแดง ตอนปลายประกอบด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียวปนแดงจำนวนมาก เฉพาะในส่วนที่เป็นดอกจะสีขาวนวล มีลักษณะเป็นหลอด ที่ปลายกลีบมีรูปร่างเหมือนปากอ้า 

 ขยายพันธุ์ โดยใช้เหง้าปลูก สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย มีความชื้นพอสมควร มีแดดส่องเต็มวัน และปลูกได้ทุกฤดูกาล

ที่มา : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม 2551

http://www.komchadluek.com/2008/07/19/x_agi_b001_211726.php?news_id=211726