ข้าว

ไม่เผาฟาง…..ดีอย่างไร

สวัสดีค่ะ พี่ๆน้อง ชาวเกษตรปลอดสารวันนี้ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเผาฟางกันค่ะ ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทำการปลูกข้าวก็หวังเพื่อให้ได้ผลผลิตและกำไรที่สูงขึ้นโดยการเร่งปลูกเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉพาะการเร่งการปลูกข้าวนั้นจะเร่งปลูกโดยการเผาฟางนั่นเอง การเผาฟางนั้นส่งผลเสียในหลายๆด้านเช่น มลพิษทางอากาศส่งผลให้โลกมีสภาวะที่ร้อนขึ้นยิ่งช่วงนี้ฝุ่น2.5มาจากการเผามลพิษต่างๆอีกด้วยทำให้รัฐบาลเริ่มมีกฎหมายห้ามเกษตรกรไทยเผาผลิตผลทางการเกษตร เช่น การเผาอ้อย เผาตอซังข้าวเป็นต้น การเผาตอซังทำให้เศษหญ้าหรือเมล็ดข้าวดีดนั้นยังคงเหลืออยู่เยอะทำให้เปลืองต้นทุนในการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าต่างๆที่มีราคาแพงเพื่อหวังให้ปริมาณของหญ้าและข้าวดีดลดน้อยลง

 

 

โดยปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องของข้าวดีดและหญ้าเป็นปัญหาที่เกษตรกรปลูกข้าวนั้นแก้กันไม่ตกเพราะยิ่งทำข้าวดีดหรือหญ้านั้นก็ยิ่งทวีความเยอะขึ้นไปเรื่อยๆ ทำให้เปลืองปุ๋ยที่จะใส่ในการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น วันนี้ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษจะมาแนะนำวิธีง่ายๆลดข้าวดีดโดยที่ไม่ต้องเผาตอซังกันค่ะคือหมักฟางข้าวโดยการใช้จุลินทรีย์เข้าไปช่วยในกระบวนการย่อยสลายของเศษวัสดุพืชจึงใช้เวลาไม่นานมากในการย่อยสลายตอซังข้าวคือประมาณ 14 วัน

จุลินทรีย์ที่ว่านี้ก็ไม่ใช่จุลินทรีย์จากที่อื่นใดก็คือ จุลินทรีย์หน่อกล้วยนั่นเองค่ะ สามารถช่วยลดปัญหาของข้าวดีดได้อย่างดี กำจัดวัชพืชหรือหญ้าต่างๆได้อย่างดีทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ร่วนซุยที่ดีขึ้น ผลผลิตก็จะดีตามมา และที่สำคัญไม่สร้างมลพิษทางอากาศอีกด้วยค่ะ เกษตรกรท่านใดสนใจจะหมักฟางหมักตอซังข้าวโดยการใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com