การนำเข้า-ส่งออก, ข่าวเกษตร

ไฟเขียวแล็บไทย ตรวจข้าวส่งออก ประเดิม 1 มี.ค.นี้


รัสเซียรับรอง2ห้องแล็บไทย ยกให้เป็นผู้ตรวจวิเคราะห์สินค้าข้าวส่งออกได้ เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2551 นี้


 


คาดจะช่วยเพิ่มจุดแข็งให้ข้าวไทยตีตลาดแดนหมีขาวแซงจีน-เวียดนาม


 


นายสรพล เถระพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า จากที่นายอเล็กซี่ ซัวริน รองผู้อำนวยการสำนักงานเฝ้าระวังด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับความร่วมมือในการตรวจรับรองสินค้าข้าวส่งออกไปยังรัสเซีย

fiogf49gjkf0d

ผลการหารือสรุปว่า ฝ่ายรัสเซียได้รับรองห้องปฏิบัติการของไทย 2 แห่ง คือบริษัทห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA) และบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (SGS) ให้เป็นผู้ตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรองข้าวส่งออกไปรัสเซียได้ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2551 นี้


 


นายสรพล กล่าวอีกว่า รัสเซียถือเป็นประเทศที่มีความต้องการนำเข้าข้าวจากไทยในปริมาณมาก โดยปี 2549 ไทยได้ส่งออกข้าวไปยังรัสเซีย 42,340 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 16.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2550 ส่งออกเพิ่มขึ้น 84,947.93 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 28.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายหลังรัสเซียรับรองห้องปฏิบัติการ LCFA และ SGS ของไทยแล้ว คาดจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ข้าวไทย และสามารถผลักดันการส่งออกข้าวไปตีตลาดรัสเซียได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะแข่งขันกับจีน เวียดนามที่ครองตลาดอยู่เดิม


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก วันที่ 10 มกราคม 2551


http://www.komchadluek.com/2008/01/10/b001_184849.php?news_id=184849