พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ข่าวเกษตร

ไทย-ลาวร่วมลงทุนไบโอดีเซลครบวงจร

NULL

          ไบโอดีเซลฮอตถึงลาว รัฐบาลลาวหนุนนักธุรกิจไทย-ลาวร่วมลงทุนไบโอดีเซลครบวงจร ตั้งเป้าส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมัน 4 ปี 5 แสนไร่ ประเดิมปี49-50จำนวน 30,000-50,000 ไร่ อีก2 ปี พร้อมทุ่มทุน 1,200 ล้านบาท ตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและไบโอดีเซล

fiogf49gjkf0d

            นายกษิดิศ สิทธิสังข์ ประธานบริษัท สี่ภาคในสยามทัวร์ จำกัด เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจ” ว่า บริษัทฯทำธุรกิจเกี่ยวกับทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรวมถึงลาวด้วย จากการที่ได้เข้าไปทำธุรกิจท่องเที่ยวในลาวมาระยะหนึ่ง ได้รู้จักกับคนในรัฐบาลและนักธุรกิจลาวหลายคนด้วยกัน จึงได้รับการทาบทามให้ช่วยรับซื้อพืชไร่จากลาวเข้ามาจำหน่ายในไทย หลังจากนั้นได้รับการชักชวนให้เข้ามาช่วยส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันและทำธุรกิจไบโอดีเซลในลาว


            ดังนั้นบริษัท สี่ภาคในสยามทัวร์ จำกัด จึงได้จัดตั้งบริษัท สามเหลี่ยมทองคำปาล์มออยล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท สี่ภาคในสยามทัวร์กับนายแปง แก้วดอน พ่อค้าพืชไร่รายใหญ่ของลาว สัดส่วนบริษัท สี่ภาคในสยามทัวร์ 80%และนายแปง 20% เพื่อทำธุรกิจไบโอดีเซลครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมเกษตรกรในลาวปลูกปาล์มน้ำมัน พัฒนาสายพันธุ์ที่เหมะสม ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ปัจจัยการผลิตแก่ รับซื้อผลผลิตคืนที่ราคากก.ละ 2 บาท รวมไปถึงการ ตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และโรงงานผลิตไบโอดีเซล โดยน้ำมันปาล์มดิบส่วนหนึ่ง รวมถึงผลพลอยได้จากต้นปาล์มเช่นทางใบปาล์ม ต้นปาล์มและกากปาล์ม จะส่งออกไปจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในจีนด้วย


          ทั้งนี้ตามแผนธุรกิจปลายปี 2549-2550 ได้ตั้งเป้าปลูกปาล์มน้ำมัน 30,000-50,000 ไร่ ในพื้นที่แขวงบ่อแก้ว เนื่องจากจากการสำรวจโดยนักวิชาการพบว่าพื้นที่บริเวณนี้มีศักยภาพ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ผลการทดลองปลูกช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาพบว่าต้นปาล์มมีการเจริญเติบโตที่ดีมาก พร้อมกันนี้ได้วางแผนระยะยาวภายใน 4 ปีข้างหน้า จะมีพื้นที่ส่งเสริมรวมทั้งสิ้น 200,000-500,000 ล้านไร่ และราวปลายปี 2551-2552 จะเริ่มสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่มีกำลังผลิต 50,000-60,000 กก./วัน และโรงงานไบโอดีเซลกำลังผลิต 5,000-10,000 ลิตร/วัน โดยพื้นที่ปลูกทั้งหมดรัฐบาลลาวเป็นผู้กำหนดเพื่อป้องกันการทำลายป่า แต่ก็อยู่ในแหล่งที่มีศักยภาพ


          “รัฐบาลลาวและประชาชนของลาวให้ความสนใจพืชพลังงานทดแทนกันมาก เพราะตระหนักดีว่าอนาคตน้ำมันจะไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ และเชื่อมั่นในความสามารถของนักธุรกิจไทยที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจน้ำมันปาล์ม แม้ว่าบริษัท สี่ภาคในสยามทัวร์ จะไม่เคยทำธุรกิจนี้มาก่อน แต่เมื่อได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดี จึงได้ทำการศึกษา โดยพันธุ์ปาล์มที่นำเข้าไปปลูกในลาวเป็นพันธุ์ที่นำเข้าจากประเทศมาเลเซีย โดยรัฐบาลลาวให้การสนับสนุนบริษัทยกเว้นภาษีการลงทุนให้ถึง 7 ปี”


            ทั้งนี้การลงทุนส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันในลาว ในขณะนี้มีนักลงทุนหลายชาติที่เข้าไปเช่นมาเลเซีย เกาหลี เยอรมัน ออสเตรเลีย โดยนักลงทุนจากประเทศดังกล่าวยังมีแผนไบโอดีเซลครบวงจร คือการตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงงานผลิตไบโอดีเซลด้วย


 


ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ. ปีที่ 26 ฉบับที่ 2,129 วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2549 หน้า 4