การเกษตร, ข่าวเกษตร

ไทยบุกเปิดโต๊ะเจรจาญี่ปุ่น ลดเงื่อนไขตรวจโรงงานไก่ แลกเปิดตลาดนำเข้าโคเนื้อ

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ในประเทศไทยไม่พบเชื้อไข้หวัดนกเกิน 90 วัน นับตั้งแต่การพบเชื้อไข้หวัดนกล่าสุดเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ตามข้อกำหนดขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)

fiogf49gjkf0d

 


 กรมปศุสัตว์จึงได้ทำหนังสือชี้แจงไปยัง OIE และประเทศคู่ค้าต่างๆ ได้แก่ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปว่า ไทยปลอดเชื้อไข้หวัดนกมาเป็นระยะเวลาเกิน 90 วันแล้ว โดย OIE จะได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบในไทยในเร็วๆ นี้


 


 นอกจากนั้นในช่วงปลายเดือนเมษายน 2551 ที่ผ่านมา ระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมสถานการณ์ไข้หวัดนกกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ถือโอกาสหารือร่วมกับทางการญี่ปุ่นเพื่อขอให้ตรวจรับรองโรงงานไก่ปรุงสุกเพิ่มเติม ซึ่งมีการนำเสนอปัญหาการตรวจรับรองโรงงานไก่ปรุงสุกตามข้อกำหนดของญี่ปุ่น โดยเฉพาะกรณีโรงงานแปรรูปไทยจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขโรงงาน จะต้องหยุดการผลิตและส่งออกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเข้ามาตรวจรับรองเสียก่อน ทำให้ไม่สามารถผลิตและส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าอื่นได้ โดยทางการญี่ปุ่นรับที่จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบรับรองโรงงานในไทยให้เร็วขึ้น


 


 ขณะเดียวกัน ทางการญี่ปุ่นได้ขอให้ไทยเปิดตลาดเนื้อโคถอดกระดูกให้แก่ญี่ปุ่น เนื่องจากมีโรงงานของญี่ปุ่นมีความประสงค์จะส่งออกเนื้อโคถอดกระดูกมายังไทย 3 โรงงาน หลังจากก่อนหน้านี้ไทยสั่งระงับการนำเข้าเนื้อวัวจากญี่ปุ่น เนื่องจากพบการระบาดของโรควัวบ้า โดยกรมปศุสัตว์จะเร่งส่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของไทยไปตรวจสอบโรงงานของญี่ปุ่น หากมั่นใจในความปลอดภัยก็อาจจะให้ญี่ปุ่นส่งออกเนื้อโคได้ 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=107652