โรคแมลงศัตรูพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ไข่ไก่สด : ลดต้นทุนปราบหนอน, รา, ไร ได้มาก

NULL

                        ยิ่งร้อนแล้งฝนไม่ตกโรคแมลงระบาดทำลายพืชมาก เพราะน้ำที่ใช้ผสมยามีอัลคาไลสูง จึงทำให้ยาเสื่อม เวลาผสมน้ำ ส่วนยาเชื้อจากต่างประเทศก็แพงและต้องใช้มาก เช่น บีทีของทางบริษัทราคา กก.ละ 1,000 บาท เวลาใช้ต้องใช้มากถึง 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พืชผักไร่หนึ่งต้องใช้น้ำถึง 100 ลิตร ใช้เชื้อ 400 กรัม ไร่หนึ่งเป็นเงินถึง 400 บาท แล้วยังต้องฉีดพ่นทุก 5-7 วัน เกรงว่าขายผักไม่พอค่ายา บีทีทางบริษัทถูกลงเล็กน้อยแต่ใช้บ่อย 4 วันครั้ง คิดเฉลี่ยยาเชื้อผสมน้ำแล้วปี๊บหนึ่งจะประมาณ 40-80 บาท ยาเชื้อเหล่านี้ไม่แนะนำการขยายเชื้อให้ผสมน้ำใช้เลย

fiogf49gjkf0d

                        บรรเลง ทรงงาม (08-17321436) เคยแนะนำใช้ไข่ไก่สดผสมน้ำใส่ภาชนะใหญ่หรือกว่างแล้วปั๊มอากาศเป็นฟองผ่านตลาด 24 ชม. แบบตู้ปลาจะเพิ่มจำนวนเชื้อได้มาก เมื่อผสมน้ำฉีดพ่นจะดึงดูดให้หนอนออกมากินน้ำเชื้อ เพราะหนอนชอบกลิ่นน้ำหมักไข่กับเชื้อบีที เมื่อใช้ในลองกอง ลางสด หน่อไม้ฝรั่ง ผักต่าง ๆ ก็สามารถปราบหนอนได้ดีมาก ปัญหาอยู่ที่ต้องมีเครื่องเติมอากาศและภาชนะใหญ่ ข้อดีอยู่ที่หมักวันเดียว


                        ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบ้านเกาะแรด (08-6755-8014) แจ้งว่า เกษตรกรได้ดัดแปลงการหมักแบบ 2 วัน ในถุงพลาสติกที่เดิมใช้น้ำมะพร้าวอ่อน 1 ผล หรือน้มหวาน 1 กล่อง หรือน้ำเต้าหู้ 1 ถุง หรือนมชง 1 แก้ว มาเป็นไข่ไก่สด 1 ฟอง ใช้ไข่สดราคาถูกเช่น ไข่ร้าว ไข่บุบ 1 ฟอง เคาะใส่แก้ว เติมน้ำเปล่า 1 แก้ว (หรือ 250 ซีซี.) ใสเชื้อ 1 ซองเล็ก 5 บาท ใช้ช้อนชาตีไข่ น้ำ และเชื้อเป็นเนื้อเดียวกัน เทใส่ถุงพลาสติกใหม่ ๆ รัดปากถุงด้านหนึ่ง เปิดด้านหนึ่งให้อากาศเข้าได้ แขวนในร่ม 48 ชม. ใช้ผสมน้ำเปล่าได้ 20-40 ลิตร ฉีดพ่นผักแล้วหนออกมาดูดกินน้ำเชื้อ ฆ่าหนอนดีมากวิธีนี้ใช้ได้ดีกับเชื้อพลายแก้ว (ฆ่ารา) ไมโตฟากัส (ฆ่าไร) อีกด้วย ทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้มาก เพราะไข่ไก่ฟองละ 2-3 บาท มงคล ยี่รัมย์ (08-1995-8380) รายงาน


ที่มา  :  ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ.เดลินิวส์  ฉบับที่  20,958  วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. 2550 หน้า 12.