สัตว์บก, ปศุสัตว์

ไก่พื้นเมือง หมูหลุม ผักกูด เสริมรายได้ช่วงยางราคาตก

fiogf49gjkf0d

แม้วันนี้ยางพาราราคายังไม่ขยับขึ้นสักเท่าไรนัก
เมื่อเทียบกับปัจจัยภายนอกหรือรายจ่ายในครัวเรือนก็ยังพออยู่ได้(แต่ต้องพึ่งต้นเอง)
ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังตุ๋มๆต๋อมๆกล้าๆกลัวๆที่จะลงทุนปลูกพืช
หรือเลี้ยงสัตว์อะไรซักอย่างเพื่อเสริมรายได้เข้า เพราะเมื่อทำแล้ว…ไม่รู้จะขายใคร
เนื่องจากถูกฝึกสอนให้ทำ ทำเดี่ยวๆมาตลอด เช่นปลูกยาง ปลูกปาล์มก็เล่นแบบเดี่ยวๆ
โอกาสน้อยที่จะแทรกตัวโน้นตัวนี้เข้าไปในพื้นที่เดียวกัน
ที่กลัวคือ…หลับหูหลับตาทำโดยที่ไม่ศึกษาข้อมูลใดๆเลย เห็นเพื่อนทำเยอะเลยทำด้วย

         

       ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เลี้ยงไก่พื้นเมือง      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เลี้ยงหมูหลุม 


เลี้ยงไก่พื้นเมือง
เลี้ยงหมูหลุมหรือแม้แต่ปลูกไม้ในร่มอย่างผักกูดไว้ในสวนยาง สวนปาล์ม ฯลฯ
ผู้เขียนคิดว่าดีกว่าท่าน….ให้เกษตรกรโค่นยางทิ้งแล้วปลูกพืชหมุนเวียนทีเดียว
เพราะอย่างน้อยเกษตรกรยังพอมีรายได้หลงเหลืออยู่บ้าง
ไม่ต้องให้เกษตรกรไปเริ่มต้นที่ศูนย์เหมือนช่วงปลูกยางปลูกปาล์มใหม่ๆ
ผู้เขียนคิดว่าวิธีนี้เกษตรกรรับได้ ต้นทุนก็น้อย รายได้เดิมก็ไม่เสีย
เกษตรกรก็ไม่ตกงาน เพราะว่าปลูกไปด้วยกินไปด้วยขายไปด้วย
มีเงินมีรายได้ไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนทั้งปี ทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี
ยาฆ่าแมลง เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ที่ว่า
“ปลูกในสิ่งที่กิน เหลือกินก็แจก เหลือแจกก็แลก เหลือแลกก็ขาย”
เป๊ะเลยครับ

ยิ่งถ้ารัฐบาลเข้ามาแทรกแซงควบคุมราคาค่าครองชีพขั้นพื้นฐานในครัวเรือนอย่างน้ำปลา
น้ำมัน ฯลฯ ที่วางขายในท้องตลาดด้วยแล้ว ผู้เขียนคิดว่าสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลงได้เยอะ
โดยที่ไม่เสียดุลการค้าใดๆเลย ทั้งยังส่งเสริมให้สินค้าประเภทอื่น อย่างเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ขยับหมุนเวียนไปได้ด้วย…ลองคิดดูดีๆซิครับ
เกษตรกรท่านใดที่เห็นด้วยกับแนวคิดของผู้เขียนนั้น แต่ก็อย่าลืม….ควรที่ศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ก่อนตัดสินใจลงมือปลูกหรือเลี้ยงนะครับ
เพราะมิเช่นนั้นท่านเสียเวลา เสียโอกาส หรือทรัพย์สินไปโดยเปล่าประโยชน์
เราพร้อมให้คำปรึกษาให้คำแนะนำตามแนวทางเกษตรปลอดสารพิษ
โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (02-9861680-2)
หรือผู้เขียน (081-3983128)

เขียนและรายงานโดย :
คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email
: thaigreenagro@gmail.com