สารพันเห็ด, เห็ดเผาะ

ใช้ไม้ในสกุลไม้ยางนาผลิตเห็ดธรรมชาติและเห็ดเผาะ

NULL

ในการประชุมสัมมนาเห็ดไทย 4 พ.ค. 48 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย ได้มีการนำเสนอเครื่องบอย่อยไม้สดขนาดย่อมที่ได้จากการตกแต่งทรงพุ่ม เพื่อให้เป็นขี้เลื่อยสด ใช้เพาะเห็ดนางรมได้โดยไม่ต้องนึ่งขี้เลื่อยเพื่อฆ่าเชื้อเห็ดราอื่น นับว่าเป็นการประหยัดค่าพลังงานได้มาก อาจารย์ สุวัฒน์ บุญจันทร์ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มข. ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ทดลองไม้มะม่วง นนทรี หางนกยูงฝรั่ง สนประดิพัทธ์ หูกวาง ชมพูพันธุ์ทิพย์ ฯลฯ คือ ต้นไม้ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้ผลดี ที่เพิ่มเติมมาคือไม้ยางนาและไม้ในตระกูลเดียวกัน เช่น เต็ง รังสะแบง ก็ได้ผลดีมาก

fiogf49gjkf0d

จากข้อมูลนี้ทำให้เห็นแนวทางการปลูกสร้างสวนป่าพืชตระกูลยางนาเพื่อนำเนื้อไม้มาใช้เพาะเห็ดตระกุลนางรม ใช้การปลูกระยะชิด เพื่อให้ลำต้นเบียดขึ้นทางด้านสูง อาจเป็นระยะ 1 ม. X 1 ม. แล้วตัดสางขยายระยะให้ห่างขึ้นในปีต่อ ๆ ไปภายใน 3 ปีควรเริ่มเกิดเห็ดเผาะในระยะต้นฤดูฝนและเกิดต่อเนื่องไปทุกปี การปลูกอาจเลือกใช้วิธีปลูกแซมเข้าไปในป่าแดง หรือป่าแพะ หรือป่าเต็งรังที่มีต้นไม้อยู่แล้ว

          เชื้อพันธุ์เห็ดธรรมชาติส่วนหนึ่งได้มาจากสปอร์เห็ด แต่จะช้าเพราะต้องให้มีสภาพเหมาะสมจริง ๆ ที่เร่งได้เร็วคือนำน้ำล้างเห็ด หรือผ่าดอกเห็ดเผาะนำเอาสปอร์ดำ ๆ ข้างในมาขยี้กับน้ำ เอาไปรดโคนต้นกล้า ซึ่งจากนั้นอีก 3 เดือนรากพืชก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมีเส้นใยเห็ดเจริญอยู่โดยรอบ การเพาะเชื้อเห็ดให้แก่รากไม้สกุลยางนาหากทำตั้งแต่ในถุงแล้วจึงนำไปปลูกจะได้ผลเร็ว ถ้านำเชื้อไปใส่ในแปลงป่าหรือสวนป่าเชื้อจะตกค้างบนดิน ลงไปถึงรากได้ยาก นอกจากฝนตกชุ่มชื้นจริง ๆ เท่านั้น

ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ.เดลินิวส์ ฉ. 20, 2 98 ประจำวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2548