ข้าว

ใช้พูมิชซัลเฟอร์ทดสอบความแข็งแกร่งกับนาข้าวโซนภาคกลาง

ใช้พูมิชซัลเฟอร์ทดสอบความแข็งแกร่งกับนาข้าวโซนภาคกลาง

บทความตอนนี้ขอนำเสนอข้อมูลผลการทดสอบการใช้หินแร่ภูเขาไฟพูมิชซัลเฟอร์ในแปลงนาพื้นที่ อำเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงไปสอบถามเกี่ยวกับการใช้หินแร่ภูเขาไฟเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
, การจับตรึงปุ๋ยให้ข้าวเขียวนานเขียวทนและการทำให้ต้นข้าวแข็งแรงแข็งแกร่ง
ใบข้าวตั้งชูสู้แสง ของเกษตรกรท่านหนึ่งที่ได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์หินแร่พูเขาไฟพูมิช-ซัลเฟอร์ในนาข้าว
เกษตรกรท่านนั้นก็คือ คุณกฤษณา พงษ์เพชร หรือที่คนแถวนั้นเรียกกันว่า
ป้ากฤษมีอาชีพเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเป็นอาสาสมัครของหมู่บ้าน
ปัจจุบันป้ากฤษได้ทำการเกษตรโดยการทำนาในพื้นที่จำนวนทั้งหมด 30 ไร่ ที่ตำบลสระแจง
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
โดยครั้งที่แล้วที่ทำการทดลองใช้พูมิช-ซัลเฟอร์ได้ปลูกข้าวพันธ์หอมปทุมทั้งหมด 30
ไร่แบ่งเป็น 3 แปลงแปลงละ 10 ไร่ ได้ใช้พูมิช-ซัลเฟอร์ผสมปุ๋ยอัตราพูมิช-ซัลเฟอร์
100 กิโลกรัม/ปุ๋ยเคมี 250 กิโลกรัมหว่านในแปลงที่แบ่งไว้จำนวน 1 แปลงคือ 10
ไร่ตอนหว่านปุ๋ยรอบ 2 นั่นเองครับ

       ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นาข้าว      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นาข้าว

ผลการใช้เมื่อเทียบกับอีก
2
แปลงที่ปลูกเป็นปกติคือแปลงที่ใช้พูมิช-ซัลเฟอร์นั้นใบจะตั้งขึ้นกว่าเดิมและใบจะแข็งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบด้วยสายตา
ข้าวจะเขียวได้นานกว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้พูมิช-ซัลเฟอร์
จากการสอบถามเพิ่มเติมป้ากฤษได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเรื่องสภาพของดินนั้นยังวัดไม่ได้ว่าดินร่วนซุยดีกว่าเดิมหรือป่าวจะต้องรอตอนเตรียมดินทำนาครั้งใหม่ถึงจะวัดกันได้ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นทางทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษจะมาบอกเล่าเก้าสิบให้สมาชิกชาวชมรมเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรกรท่านอื่นๆได้ฟังกันอีกครั้งครับ
ส่วนตอนเก็บเกี่ยวนั้นพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเข้ามาทำลายข้าวหอมประทุมด้วยแต่ทางป้ากฤษบอกว่าแปลงที่ใช้พูมิช-ซัลเฟอร์นั้นเพลี้ยจะไม่ค่อยทำลายคือข้าวไม่แสดงอาการต่อการทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเลยต่างจากแปลงที่ไม่ได้ใช้จะแสดงอาการจนข้าวไหม้บ้างบางส่วน
ส่วนผลผลิตตอนเก็บเกี่ยวนั้นป้ากฤษได้บอกว่าแปลงที่ใช้พูมิช-ซัลเฟอร์นั้นจะได้เฉลี่ยอยู่ที่
1 เกวียนนิดๆต่อไร่ แต่แปลงที่ไม่ได้ใช้พูมิช-ซัลเฟอร์นั้นเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 1
เกวียนต่อไร่ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าใช้ตั้งแต่เริ่มแรกผลผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้เกษตรกรที่ทำนาท่านอื่นๆที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับทางผู้เขียนได้
โทร.085-9205846 หรือสอบถามไปที่ฝ่ายวิชาการ ของทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษที่เบอร์
02-9861680-2 หรือสอบถามทางระบบ
LINE ID : tga003 และ tga004 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง…..

   

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พูมิชซัลเฟอร์ของชมรม

เขียนและรายงานโดย :
นายจตุโชค จันทรภูมี(นักวิชาการ)