สารพันเห็ด, เห็ดตับเต่า

โสนเพื่อดอก, ผึ้ง, เห็ดผึ้ง และปุ๋ยธรรมชาติ

NULL

          เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2546 รายการข่าวยามเช้า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว่า ทางอำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา จะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นโสนตามริมคลองกันให้มากขึ้น เพราะดอกโสนขายได้กิโลกรัมละ 15-20 บาท บางช่วงก็แพงกว่านี้ เรื่องนี้สมควรได้รับคำชมเชย และควรเผยแพร่กิจกรรมออกไปให้กว้างขวางขึ้น แม้ชมรมเกษตรธรรมชาติประยุกต์ก็สนใจ อ. สุวัฒน์ ทรัพยะประภา (0-1860-6991) แจ้งว่า จะมีการจัดบรรยายเรื่อง โสนกับเห็ดตับเต่าที่หนองจอก อาทิตย์ 4 ก.ย. นี้, ซึ่งหนองจอกก็เป็นที่ลุ่มท้องนามาก เหมาะต่อการพัฒนาการปลูกโสนเช่นกัน

fiogf49gjkf0d

          โสนเป็นพืชตระกูลถั่ว จึงเป็นพืชบำรุงดินได้โดยปมรากจะร่วมกับเชื้อบักเตรีสกุล ไรโซเบียม จับตรึงก๊าซไนโตรเจนในอากาศลงใช้ประโยชน์ และสุดท้ายสลายตัวเป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่พืชใช้ได้ ต้นโสนเมื่อแก่ตายก็ผุพังเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โสนไทยเป็นโสนนาทนน้ำท่วมได้ดี เมล็ดโสนมีการพักตัว ผ่านหนาวผ่านแล้งไปงอกฤดูฝนถัดไป ถ้าเราจะปลูกโสนเมื่อใดก็สามารถทำได้โดยเอาเมล็ดโสนลวกน้ำร้อน 1-2 นาที ( แบบกระถิน ) ดอกของโสนนอกจากเก็บมาทำอาหารได้หลายอย่าง ถ้า ปล่อยคาต้นจะมีผึ้งนานาชนิดมาตอมกินเกสร ใช้เป็นแหล่งเลี้ยงผึ้งได้


         ที่รากของโสนสามารถรับเอาเชื้อเห็ดตับเต่าเข้าไปอาศัยอยู่ได้และผลิตดอกเห็ดโสน คือเห็ดตับเต่า ( เห็ดห้า, เห็ดผึ้ง ) ออกมาเป็นระยะ ๆ โดยอาศัยอาหารจากอินทรียวัตถุส่วนหนึ่ง และจากรากของโสนส่วนหนึ่ง มีรายงานว่าโสนริมคลองเขตอำเภออุทัย เช่น ที่บ้านสามเรือนก็มีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากเห็ดตับเต่าที่ขึ้นในดงโสนกันอยู่แล้ว และมีการเอาเห็ดตับเต่าแก่มาหมักกับน้ำใช้เป็นเชื้อเห็ดด้วย


ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์