สัตว์อื่นๆ

โลกก็ร้อน…ปลวกก็เยอะ!!!

ไม่น่าเชื่อ! ว่าก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากที่สุดคือ “ไอระเหยของน้ำ” มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซมีเทนและโอโซนอีกด้วย นอกจากก๊าซที่เราคุ้นเคยเหล่านี้แล้ว ยังมีก๊าซอีกตัวหนึ่งคือ ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซึ่งถึงแม้ในอดีตจะมีผลกระทบต่อโลกน้อยแต่ระยะหลัง ๆ ก็เพิ่มขึ้นด้วยกิจกรรมทางเกษตร และพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นลำดับ

ความเข้มข้นของก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์, มีเทน เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ 31 – 141 เปอร์เซ็นต์ จากการเริ่มต้นยุคอุตสาหกรรมช่วง พ.ศ. 2290 ในปลายรัชสมัยของพระบรมโกศฯ และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการตัดไม้ทำลายป่า การขุดเอาพลังงานจากซากฟอสซิล (Fossil Fuel) จนมาถึงปัจจุบัน ส่งผลทำให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไป

เกิดความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น เกาะต่าง ๆ จมหาย สัตว์ขั้วโลกอพยพล้มตาย เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชจำนวนมหาศาลและมีสายพันธุ์แปลกๆ เพิ่มเข้ามา สังเกตได้จากปี 2554– 2555 ที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมากมายหลายสายพันธุ์ทั้งปีกสั้น ปีกยาว ตัวลาย ตัวดำ ฯลฯ

ความร้อนนำมาซึ่งปัญหาความแล้ง เกษตรกรสูญเสียรายได้ เพราะผลผลิตสูญเสียลดน้อยถอยลง ไม่คุ้มค่าต่อการเพาะปลูก มีรายงานจากศูนย์ชมรมเกษตรปลอดสารพิษจังหวัดอ่างทอง ว่ามีเกษตรกรพบปัญหาเพาะปลูกถั่วฝักยาว 1 ไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียง 1-2 กิโลกรัม จากเดิมที่เก็บได้หลายสิบหรือเป็นร้อยกิโลกรัม เนื่องด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้พืชเกิดความเครียด หยุดการเจริญเติบโต หยุดผสมเกสร ทำให้ดอก ผล เหี่ยวแห้งและล้มตายก่อนเวลาอันควร

เนื่องด้วยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องอาศัย “น้ำ” เป็นปัจจัยหลัก สภาพอากาศที่ร้อนแล้งจัด ทำให้แหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคแห้งเหือดลดน้อยลง แต่มนุษย์ยังคงสามารถที่จะเอาตัวรอดจากเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยความเป็นสัตว์ประเสริฐอยู่เหนือห่วงโซ่อาหารทั้งปวง จึงทำให้ความชุ่มชื้นแหล่งน้ำยังคงอยู่กับชุมชนและอาคารบ้านเรือนอยู่ตลอดเวลาด้วยความจำเป็นจากกิจกรรมการดำรงชีวิต

สัตว์หรือแมลงอื่น ๆ บางชนิดจึงต้องเข้ามาหลบอาศัยพึ่งใบบุญ ไม่ว่าจะเป็น มด หนู งู แมลง สาบ จึงขอร่วมอาศัยแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ กับเราแบบจำยอม นอกจากนี้แล้วยังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เป็นภัยเงียบ หลบซ่อนและทำลายที่อยู่อาศัยของมนุษย์ได้อย่างแนบเนียน สิ่งที่ว่านี้….คือ “ปลวก” นั่นเอง

 

 

ต้องยอมรับว่าต่อให้โลกใบนี้ มียาหรือสารกำจัดปลวกที่ดีที่สุดในโลกแค่ไหน ก็ยังมิอาจจะกำจัดทำลายปลวกให้หมดสิ้นไปได้ ดังนั้นการปกป้องดูแลอาคารบ้านเรือน โดยเฉพาะอาคารบ้านไม้ ห้องเก็บของ ห้องสมุด ห้องเก็บหนังสือซึ่งเป็นแหล่งอาหารชั้นดีที่ “ปลวก” ชอบ

ถ้าเราสามารถนำเชื้อโรคที่เป็นปฏิปักษ์ต่อปลวก อย่างเช่นจุลินทรีที่ชื่อว่า “เมธาไรเซียม” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “metarhizium anisopliae ssp.” นำไปคลุกกับกระดาษลัง หนังสือพิมพ์ ขี้เลื่อย ขี้กบไสไม้ ฯลฯ แล้วนำไปใส่ขวดพลาสติกแนวนอน กลบฝังไว้รอบ ๆ บ้าน เพื่อเป็นเหยื่อล่อให้ปลวกเข้ากินและติดเชื้อเจ็บป่วยตายตั้งแต่เริ่มสร้างอาณาจักร ก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องปลวกได้บ้างไม่มากก็น้อย และที่สำคัญมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อมสูงมาก

มนตรี บุญจรัส บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด (ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ) www.thaigreenagro.com