โรคแมลงศัตรูพืช

โรคใบไหม้ในข้าว

 

โรคใบไหม้ในข้าวเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า pyricularia oryzae ลักษณะของโรคคือ ใบจะมีจุดสีน้ำตาลคล้ายกับถูกไฟไหม้ จะเป็นช่วงระยะต้นกล้าและช่วงระยะแตกกอ สังเกตได้จากกาบใบ ข้อต่อของใบและข้อต่อของลำต้นในระยะข้าวออกรวง เมื่อข้าวถูกเช้าราตัวนี้ทำลายเมล็ดจะลีบ แต่ถ้าโรคนี้เป็นช่วงที่ข้าวแก่ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้ว ที่คอรวงจะปรากฏรอยช้ำสีน้ำตาลทำให้เปาะหักพับง่ายจนรวงข้าวหล่นลงมาเสียหาย ซึ่งเชื้อราที่

เป็นสาเหตุของโรคจะแพร่กระจายตัวไปตามพื้นดิน น้ำและลม ทำให้เชื้อแพร่กระจายออกไปได้อย่างรวดเร็ว สำหรับวิธีการป้องกันและกำจัดในทางชีวภาพคือการใช้สารชีวภัณฑ์ฉีดกำจัดและป้องกันซึ่งวันนี้เราก็จะมาแนะสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ของข้าวคือ เชื้อบาซิลลัสซับทิลิส (ไบโอเซนเซอร์) เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดค่ะ

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนเปรมฤดี พรมภักดี (ฝ่ายขายภาคอีสานตอนล่าง)

086-8954172 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com